Educació convocarà 1.695 places d’oposicions d’Infantil i Primària per al 2024

La Conselleria d’Educació ha iniciat els tràmits per a la celebració a 2024 de la convocatòria de 1.695 places d’oposicions per a mestre i mestra d’infantil i primària.


Rebre les notícies de València Diari

El tràmit per a la convocatòria de les oposicions a Infantil i Primària per al 2024 s’inicia amb la negociació, a la Mesa Sectorial d’Educació, de l’esborrany del decret de l’oferta d’ocupació pública de personal docent per a l’any 2023, que inclou 1.695 places de mestre i mestra, corresponents al torn d’ingrés lliure a la funció pública docent. El text ha estat enviat als sindicats i s’abordarà a la Mesa Sectorial fixada per este dijous.

Així mateix, l’esborrany del decret de l’oferta d’ocupació pública de 2023 preveu també 154 places de promoció interna per a persones funcionàries del cos de mestres que estiguen interessades a accedir a un altre cos docent superior. Així, per este torn d’accés es convoquen 21 places per al cos d’Inspecció Educativa i 133 per al cos de professorat de Secundària.

De conformitat amb l’article 64 de la Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana, s’estableix la reserva d’un contingent del 10% de les places previstes en esta oferta d’ocupació pública per ser cobertes per persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sempre que esta discapacitat siga compatible amb el compliment de les funcions pròpies dels llocs de treball docent i que se superen les proves selectives.

Últimes notícies

Notícies relacionades

Activar notificacions D'acord No, gràcies