Educació rectifica la retallada de dos hores lectives a l’ESO, a un dia del retorn del professorat als centres

La Conselleria d’Educació ha remés una nota, en què s’informa de la rectificació de la reducció de dos hores lectives presa pel govern anterior i que afectava l’alumnat de l’ESO i que ara es corregeix. 


Rebre les notícies de València Diari

Tal com publica este dijous el Diari Oficial de la Generalitat Valencià (DOGV), la Conselleria ha emés una resolució, amb data del 28 d’agost, en què es corregeix esta retallada d’hores i ha dictat a les noves instruccions que “per tal de vetlar pel superior interés de l’alumnat menor d’edat, els centres docents hauran de garantir l’atenció directa de l’alumnat durant el nombre total d’hores lectives establit per a cadascun dels tres primers cursos de l’Educació Secundària Obligatòria establit , d’acord amb l’Annex V del Decret 107/2022, de 5 d’agost, del Consell”.

El TSJ va anul·lar l’obligatorietat fixada per l’anterior Govern valencià de la matèria de Projectes Interdisciplinaris, assenyalant que havia de ser optativa. Així mateix, es va anul·lar l’obligatorietat de l’agrupació de matèries per àmbits al primer curs d’ESO.

L’anterior Conselleria d’Educació va dictar al juliol unes instruccions en què indicava que les hores lectives de l’alumnat de 1r, 2n i 3r curs de l’ESO es veurien reduïdes en dos hores setmanals, alhora que a les mateixes instruccions es confirmava el manteniment de les dotacions de plantilla de professorat previstes per a la impartició d’esta matèria de projectes interdisciplinaris, amb independència que ja no fora obligatòria per a l’alumnat.

Ara, la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació ha rectificat la decisió de reduir les hores lectives. En la resolució de l’anterior Consell no es tenia en consideració les conseqüències per a l’alumnat i les famílies per la reducció de l’horari lectiu, i especialment de l’impacte negatiu en el dret a l’educació bàsica de l’alumnat menor d’edat. Per això, la Conselleria ha procedit a modificar parcialment les esmentades instruccions pel que fa a l’horari lectiu de l’alumnat”, ha afirmat el secretari autonòmic d’Educació, Daniel McEvoy. 

Així, tot l’alumnat de 1r d’ESO haurà de disposar de 30 hores lectives; l’alumnat de 2n d’ESO, de 32 hores lectives; i l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, de 33 hores lectives; tal com establia el Decret abans de les tres sentències dictades contra este i sense detriment de l’autonomia pedagògica i organitzativa dels centres.

Llengua estrangera, matemàtiques i reforç

A 1r d’ESO els centres cursaran preferentment una hora lectiva addicional de la matèria Llengua Estrangera i una hora lectiva addicional de la matèria Matemàtiques, sempre que el centre dispose de plantilla suficient per a fer-ho.

En cas contrari, les dos hores lectives corresponents es dedicaran a incrementar el nombre d’hores que els centres han rebut com a dotació del Pla d’Actuació per a la Millora (PAM), sempre que es garantisca que les hores esmentades siguen datenció directa a tot l’alumnat matriculat, i havent de constar en l’horari individual de l’alumnat. En el cas de 2n i 3r d’ESO, les dos hores lectives addicionals es dedicaran també a incrementar la dotació del PAM.

Així mateix, i de manera orientativa, els centres utilitzaran les hores addicionals com a hores de lliure disposició per impartir tallers de reforç, tallers d’aprofundiment, projectes transversals o bé per a activitats de foment i dinamització de la lectura.

Últimes notícies

Notícies relacionades

Activar notificacions D'acord No, gràcies