La Generalitat concedeix 231,67 milions d’ajudes directes del Pla Resistir Plus a 11.544 empreses i autònoms


Rebre les notícies de València Diari

La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic ha resolt ja 231,67 milions d’ajudes directes de les dos primeres convocatòries del Pla Resistir Plus, dels quals es beneficiaran 11.544 empreses i persones autònomes de tots els sectors econòmics, segons ha informat el departament que dirigeix Vicent Soler en un comunicat.

Resolució de la vuitena tanda d’expedients resolts

La Generalitat ha publicat este dimecres la resolució de la vuitena tanda d’expedients, resoltla qual cosa suposa que ja s’ha resolt el 98 % de les sol·licituds registrades en les convocatòries de juny i d’agost, a l’espera de començar a resoldre les registrades en la tercera convocatòria oberta, entre el 4 i el 13 de desembre.

Estes sol·licituds es resoldran abans del 31 de desembre dels 2021

La Conselleria d’Hisenda resoldrà estes sol·licituds abans del 31 de desembre “amb la finalitat que la quantia més gran possible dels recursos disponibles arriben al teixit productiu valencià per a garantir la seua solvència i la seua liquiditat”, segons ha apuntat la directora general de Model Econòmic, Dolors Furió.

1.607 expedients resolts

En concret, en esta vuitena resolució s’han resolt 1.607 expedients i concedides ajudes per valor d’11,75 milions d’euros, de les quals 5,9 milions corresponen a expedients resolts favorablement de la província de València; 4,68 milions de la província d’Alacant i 1,16 milions de la de Castelló.

Si s’analitza la totalitat de resolucions aprovades, tant a persones que tributen per mòduls en l’IRPF, que poden obtenir una ajuda directa de fins a 3.000 euros, com a la resta l’ajuda de la qual oscil·la entre els 4.000 i els 200.000 euros, s’observa per tipologies que la major part dels expedients resolts fins al moment pertanyen a autònoms o autònomes; en concret, 6.754 expedients, mentre que 4.742 corresponen a empreses i 48 a grups consolidats de les províncies d’Alacant i València.

Dades per províncies

Alacant

Alacant és la que acumula un major import d’ajudes concedides, 116,06 milions d’euros, la qual cosa representa el 50,09% de la quantia total. A més, es tracta de la segona província en nombre de beneficiaris (4.884, el 42,31%) el que implica que és la que ha rebut ajudes de major volum.

En total, 2.673 autònoms de la província d’Alacant han resultat beneficiades de les ajudes directes del Pla Resistir Plus per import de 14,83 milions d’euros; 98,34 milions d’euros han rebut 2.192 empreses i 2,89 milions d’euros un total de 19 grups consolidats de la província.

València

València, per contra, és la província que té, fins al moment, major nombre d’empreses o autònoms beneficiats, amb un total de 5.418 (el 46,93%), que han rebut un total de 95,52 milions d’euros (el 41,23% de l’import concedit).

Per modalitat empresarial, 3.334 autònoms i autònomes de la província han resultat beneficiaris per import de 14,71 milions d’euros, mentre que les 2.055 empreses han obtingut un total de 77,01 milions d’euros. Finalment, els grups consolidats de València han estat 29, per un import total de 3,80 milions d’euros.

Castelló

A la província de Castelló, s’han registrat un total de 1.242 beneficiaris i beneficiàries (el 10,76%), per un import total de 20,10 milions d’euros. D’elles, 747 sol·licituds resoltes favorablement corresponen a persones autònomes, per valor de 3,01 milions d’euros i 495 sol·licituds a empreses, per un import de 17,08 milions.

Nova convocatòria

La directora general de Model Econòmic ha incidit en què la prioritat continua sent “intentar arribar al nombre més gran possible d’empreses i autònoms beneficiaris, respectant els criteris establerts en la normativa estatal que regula les ajudes i procedir a la seua resolució i abonament com més aviat millor“.

Així mateix, ha animat a totes les persones autònomes i empreses que s’han vist afectades per la pandèmia al fet que “presenten la seua sol·licitud en esta tercera convocatòria en un moment clau com l’actual en el qual hem d’ajudar la nostra economia a afrontar la recuperació des de bases sòlides“.

Es va modificar divendres passat

La Generalitat Valenciana va modificar divendres passat el Decret 61/2021, de 14 de maig, d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions extraordinàries i bases del Pla Resistir Plus, per a obrir un nou termini de presentació de sol·licituds entre el 4 i el 13 de desembre, així com per a flexibilitzar algun dels requisits inclosos en les bases, conformement a la modificació del Reial decret llei que va fer a la fi de setembre el Govern.

Fins dilluns 13 de desembre de 2021

El termini de presentació de sol·licituds d’esta nova convocatòria finalitza dilluns que ve 13 de desembre a les 23.59 hores. Des de dissabte passat s’han registrat un total de 962 noves sol·licituds que hauran de resoldre’s abans del 31 de desembre.

Novetats

Entre les novetats, passaran a ser subvencionables els costos fixos incorreguts, encara que no hagen estat determinants de pèrdues comptables. D’altra banda, s’amplia fins al 30 de setembre el període de meritació del deute i dels costos fixos, sempre que corresponguen a contractes anteriors al 13 de març de 2021.

A més, es permet a empreses que hagen obtingut resultat negatiu net en 2019 que puguen accedir a estes ajudes, sempre que presenten en 2018 un resultat positiu i complesquen la resta de requisits.

Per això, la directora general ha fet una crida a totes

i a totes les empreses afectades per la pandèmia al fet que presenten la seua sol·licitud o al fet que realitzen, en el seu cas, una ampliació de la mateixa per a incorporar factures pendents o costos fixos del nou període de cobertura de les ajudes.

Igualment, Dolors Furió ha recordat que tots aquells l’ajuda dels quals va ser denegada per no complir el requisit de no haver obtingut rendiment net negatiu en la declaració de l’IRPF corresponent a l’exercici 2019, tenen ara l’oportunitat d’optar a les ajudes presentant una nova sol·licitud, sempre que no hagen obtingut rendiments nets negatius (IRPF) o base imposable negativa (IS) en 2018, sense perjudici de la resta de requisits.

Últimes notícies

Notícies relacionades

Activar notificacions D'acord No, gràcies