La Generalitat convoca beques complementàries a les de l’Estat per al curs 2020-2021


Rebre les notícies de València Diari

La Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la convocatòria de beques de matrícula complementàries per a estudiants que cursen estudis postobligatoris durant el curs acadèmic 2020-2021.

La quantia de la subvenció ascendeix a 5.500.000 euros i podrà beneficiar-se d’estes beques l’alumnat matriculat en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2020-2021 i que, a més, haja resultat beneficiari d’una beca del Ministeri.

La beca consisteix a costejar l’import de la taxa de la matrícula universitària no subvencionada per la beca del Ministeri, això és, la diferència entre l’import de la matrícula establit per a les universitats valencianes i el preu públic fixat per a la titulació corresponent en el curs 2011-2012, actualitzat en un 1%.

Les universitats públiques de la Comunitat Valenciana sol·licitaran a la Direcció General d’Universitats la compensació, acompanyada d’una certificació acreditativa del nombre d’estudiants beneficiaris de la beca de matrícula i ajudes a l’estudi concedides pel Ministeri d’innovació. Les universitats remetran les sol·licituds per registre telemàtic en un termini de 15 dies comptats a partir del següent a la publicació de la convocatòria.

Les beques es concediran atenent la certificació emesa per la universitat en la qual s’acredite el nombre d’estudiants beneficiaris de la beca de matrícula, amb especificació de l’import individual dels crèdits en primera matrícula i del total que corresponga aportar a la Generalitat.

Tota la informació relativa a esta convocatòria, així com la relació de l’alumnat beneficiari i l’import corresponent, pot consultar-se en l’adreça web: consultar ací.

 

Últimes notícies

Notícies relacionades

Activar notificacions D'acord No, gràcies