OCU continua les seues accions per a denunciar els efectes de la contaminació en la salut


Rebre les notícies de València Diari

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) va llançar a l’octubre de 2020 la campanya “menys fums més salut” amb l’objectiu de defensar a totes aquelles persones que a causa de la superació dels nivells màxims permesos de contaminació a les ciutats de Madrid i Barcelona, hagueren desenvolupat una malaltia o s’hagués vist agreujada la que ja patien.

A tal fi, OCU presenta la segona reclamació prèvia de responsabilitat patrimonial, en este cas, contra l’Ajuntament de Barcelona, pels danys i perjudicis causats en la salut d’un afectat per raó de la seua inactivitat enfront de la contaminació atmosfèrica en esta ciutat.

Així mateix, OCU ha presentat este mateix mes de juny el Recurs contenciós administratiu contra la Resolució de la Directora General de Gestió de Patrimoni de l’Ajuntament de Madrid, que reflecteix la negativa del citat consistori d’assumir la seua responsabilitat per este mateix motiu.

OCU recorda que les accions de responsabilitat patrimonial de l’Estat són el mitjà legalment establert perquè qui acredite haver sofert un mal derivat de l’actuació o falta d’actuació d’una Administració Pública, puga iniciar una reclamació a la mateixa Administració de la qual considere haver estat víctima, amb la finalitat que l’error siga reconegut i accedir a una indemnització.

Per a OCU este és només el principi de la defensa del dret dels consumidors a respirar aire net, sense fums perniciosos, de manera que la inscripció en la campanya continua oberta i per als afectats no té cost d’advocat, procurador ni perit.

Que fa l’OCU?

OCU és una organització independent i sense ànim de lucre, que només busca el benefici dels consumidors. Defensem els drets dels consumidors i junts creem una societat de consum transparent i justa. Oferim informació objectiva i veraç perquè els consumidors prenguen les millors decisions.

Quant cobra OCU per reclamar?

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), una associació independent sense ànim de lucre, cobrarà una quantitat equivalent al 20% dels diners que recupere per als seus afiliats en cas d’acudir als tribunals i guanyar la demanda perquè se li restituesca l’abonat indegudament.

Qui forma l’OCU?

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) és una organització sense ànim de lucre i una associació privada espanyola,​totalment independent, creada en 1975 amb l’objectiu de defensar els drets dels consumidors. Està inscrita en el Registre d’Associacions del Ministeri de l’Interior (núm. 15 657).

Com puc saber si sóc un afectat per la clàusula sol?

El més fàcil per a comprovar si una hipoteca inclou una clàusula sol és consultar el contracte hipotecari, diferent de l’escriptura de compravenda de l’habitatge. En este document, este límit al tipus d’interés que li cobra l’entitat sol aparéixer en l’apartat de condicions financeres.

Últimes notícies

Notícies relacionades

Activar notificacions D'acord No, gràcies