Oposicions en Institucions Penitenciàries per a 141 ajudants de presons


Rebre les notícies de València Diari

Fins al 9 de juliol de 2021 romandrà obert el termini de sol·licitud de les oposicions en Institucions Penitenciàries per a ajudants de presons.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicat l’anunci del procés selectiu per a l’estabilització d’ocupació temporal en el Cos Ajudants d’Institucions Penitenciàries.

Es convoca un total de 141 places d’ocupació pública corresponents al grup C1, amb càrrec als processos d’estabilització de l’ocupació temporal.

Els opositors, entre altres requisits, hauran de tindre el títol de Batxiller, Tècnic o equivalent.

Concurs oposició i pràctiques

 

Les persones interessades a accedir a esta convocatòria d’ocupació pública per a ajudants de presons hauran de superar les següents proves:

Fase d’oposició: Tindrà una duració de sis mesos i estarà formada per tres exercicis.

D’una banda, els funcionaris interins pertanyents al Cos d’Ajudants d’Institucions Penitenciàries hauran de respondre per escrit un qüestionari de 100 preguntes.

D’altra banda, la resta d’aspirants hauran de resoldre un qüestionari de 150 preguntes. Les respostes en blanc o errònies no penalitzaran.

El segon exercici consistirà a resoldre per escrit cinc supòsits pràctics sobre el contingut del programa durant el termini màxim d’una hora.

Finalment, el tercer exercici constarà de proves d’aptitud mèdica que es qualificaran en un apte o no apte.

Fase de concurs: Els opositors que superen la fase d’oposició disposaran d’un termini de 20 dies hàbils per a presentar la documentació, certificat de requisits, així com mèrits professionals i acadèmics.

A més, inclourà la superació d’un període de pràctiques en centres penitenciaris, dirigit exclusivament als aspirants que no siguen funcionaris interins en el Cos d’Ajudants d’Institucions Penitenciàries.

Per a la realització de les pràctiques, els aspirants que hagen superat el procés selectiu seran nomenats funcionaris en pràctiques per l’autoritat convocant.

Este període estarà format per una fase formativa i una fase de pràctiques en centres penitenciaris.

Punxa ací per a formalitzar la inscripció a les oposicions en Institucions Penitenciàries per a 141 ajudants de presons.

Últimes notícies

Notícies relacionades

Activar notificacions D'acord No, gràcies