Els pensionistes que no tindran paga extra este 2021 en Espanya


Rebre les notícies de València Diari

 

Pràcticament tots els pensionistes reben la prestació en 14 pagues, les 12 corresponents als mesos de l’any, més dos extraordinàries que es donen en juny i novembre. És un moment important per als pensionistes, perquè eixos dos mesos cobren el doble. Però este complement no es reconeix en totes les pensions.

 

Tenen dret a paga extra tant els que cobren una pensió contributiva com els que la tenen no contributiva. L’import de cada paga és idèntica a la d’un mes corrent, i es comencen a cobrar des del moment que comença la jubilació. Les prestacions contributives per jubilació, viudetat o orfandat, i incapacitat total per causa de malaltia comuna, es perceben en 14 pagues. Les prestacions no contributives per jubilació o invalidesa també es cobren en 14 pagues. En els dos casos, la quantitat mensual es multiplica per dos al juny i novembre.

 

Però hi ha excepcions en la norma, i hi ha una sèrie de pensionistes que no tenen dret a la paga extra. Es tracta de les pensions d’incapacitat permanent derivades d’accident laboral o per malaltia professional. En eixos casos, la pensió arriba en 12 pagues mensuals amb les extres prorratejades en estes.

 

En realitat, no cobren menys diners sinó que reben l’import distribuït en mensualitats ordinàries. Tot i que no compten amb paga extra al juny i novembre, reben una quantitat un poc més alta en les pagues de cada mes. Només en el cas que la incapacitat permanent total derivi d’una malaltia comuna, i no d’un accident laboral, es cobraran les 14 pagues.

 

La incapacitat permanent total suposa la inhabilitació del treballador per a fer la seua activitat diària. Això no li impedix dedicar-se a una altra classe de treball mentres cobra la pensió, i per tant pot compaginar la pensió amb altres salaris sempre que eixos vinguen de faenes compatibles amb la molèstia i incapacitat del treballador.

 

Condicions de la paga extra

La paga extra és important per als pensionistes, i més en temps de crisi com la que ens trobem ara. Tenint en compte el sistema ordinari, el 25 de juny i el 25 de novembre, un pensionista que cobra habitualment 1.000 euros de pensió rep 2.000 euros. A això s’ha d’afegir l’augment de les pensions del 2021.

 

La paga mensual de les pensions contributives ha pujat un 0,9% enguyany, mentres que els pensionistes no contributius cobren un 1,8% més. Eixos augments també s’apliquen a les pagues extres. Amb l’increment, la pensió contributiva màxima queda fixada en 2.707 euros al mes, que també s’establix com a límit per a les pagues extraordinàries. 

 

La pensió màxima anual no pot sobrepassar els 37.904,86 euros. Per tant, el pensionista que té assignada una pensió màxima en 14 pagues ha d’adequar el límit mensual de manera que no supere el llindar establert.

 

 

Calcular la pensió de 2021

Vols saber a quant ascendirà la paga extra de la pensió d’enguany? Primer has de saber l’import de la pensió, que depèn dels anys que has cotitzat en la Seguretat Social i les bases de contribució en els últims anys. El 2021 necessites haver cotitzat 37 anys i 3 mesos per a jubilar-te als 65 anys.

 

L’any en què les persones es jubilen, la Seguretat Social descompta les pagues extres dels mesos que no ha estat jubilat, i començarà a cobrar-les en la seua integritat l’any següent. La quantitat de la pensió s’establix en funció del percentatge d’anys cotitzats en la base reguladora, a demés del percentatge addicional per prolongació de la vida laboral.

 

Per als pensionistes jubilats després de l’1 de gener de 2013, el càlcul es fa d’acord amb els últims 24 anys cotitzats (288 mesos). La base reguladora serà el quocient que resulte de dividir per 336 les bases de cotització durant els 288 mesos anteriors al mes previ de la jubilació. Al resultat s’ha d’afegir les dos pagues extres.

Últimes notícies

Notícies relacionades

Activar notificacions D'acord No, gràcies