Coneix ací com registrar-se per demanar els descomptes de fins al 90% en viatges per a joves

Els joves d’entre 18 i 30 anys, tots dos inclusivament, que vulguen beneficiar-se del descompte de fins al 90% per viatjar este estiu amb bus, tren i interraïl ho podran demanar des d’este dijous registrant-se a la pàgina web del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma). La inscripció s’obri esta jornada.


Rebre les notícies de València Diari

Des del Mitma han apuntat que el registre s’haurà de fer almenys 24 hores abans d’adquirir el primer bitllet i els títols es podran comprar quan les empreses ultimin els canvis tecnològics necessaris.

Per beneficiar-se de la mesura, els joves espanyols o d’algun país de la Unió Europea amb residència legal a Espanya, nascuts entre el 1993 i el 2005, hauran de registrar-se al formulari de la pàgina web de Mitma (https://veranojove.mitma.gob.es/) per confirmar que compleixen els requisits exigits i, si escau, obtenir el codi personal i intransferible que hauran d’utilitzar per adquirir el passe Interraïl i els bitllets de tren i autobús rebaixats a les webs dels operadors respectius.

Com cal registrar-se?

  • Els interessats podran inscriure’s a través de certificats electrònics qualificats, com el sistema Cl@ve, o introduint el nom i cognoms (tal com consta al DNI o NIE), la data de naixement i el número del DNI, juntament amb la data de validesa, o del NIE, juntament amb el número de suport del Registre de Ciutadà de la Unió Europea i la nacionalitat.
  • El codi, compost pel nombre de DNI o el NIE i conjunt de caràcters, s’enviarà al telèfon mòbil o al correu electrònic.
  • El codi és vàlid per tot el període i tots els mitjans de transport inclosos.

Quins són els descomptes de juny i setembre?

Les bonificacions s’aplicaran sobre el preu dels bitllets senzills o d’anada i tornada que tinguen data per viatjar entre el 15 de juny i el 15 de setembre de 2023. Renfe Viatgers aplicarà un descompte del 50% sobre el preu comercial als Passos Interraïl (Global Flexible d’Interraïl de 10 dies en 2 mesos) que s’adquirisquen a través del web.

També s’aplicarà un 90% de descompte sobre el preu del bitllet senzill i el bitllet d’anada i volta als serveis de transport ferroviari de viatgers de mitjana distància, incloent-hi els serveis de proximitat, prestats sobre la xarxa convencional i la xarxa d’amplada mètrica.

A més, Renfe aplicarà un descompte del 50% en el preu dels bitllets senzills i els bitllets d’anada i tornada dels serveis Avant. D’altra banda, s’aplica un descompte del 90% per a serveis d’autobús regular de competència estatal.

Quines són les condicions i les possibles sancions per ús indegut?

Les resolucions del Ministeri recullen una sèrie de condicions per evitar l’ús inadequat dels bitllets amb descompte, incloent-hi la possibilitat de sancions. Així, el Ministeri podrà procedir a la retirada del Codi de registre a les persones beneficiàries que acumulen més de sis usos indeguts detectats, siga en el transport per ferrocarril o per carretera.

Per això, el Ministeri elaborarà un registre amb els bitllets utilitzats de manera indeguda identificant la persona beneficiària i, una vegada assolits els sis usos, podrà comunicar via missatge sms o correu electrònic a la persona infractora de la retirada del Codi i que no es podrà tornar a registrar per beneficiar-se d’esta mesura.

Es considera ús indegut els casos següents

  • La utilització del Codi de registre per una persona diferent del beneficiari registrat. No en va, el Codi és personal i intransferible.
  • Es considera ús indegut no cancel·lar un viatge formalitzat i no realitzat amb una antelació mínima de 24 hores. L’empresa podrà reduir este termini d’acord amb les pràctiques habituals de comercialització i venda.
  • En el cas de les línies d’autobús estatals, l’empresa concessionària podrà reduir este termini de 24 hores en trajectes de curta durada en què la majoria dels desplaçaments respond a una mobilitat obligada. Així, no es considerarà ús indegut el canvi de bitllet en este tipus de trajectes.
  • S’impedeix la reserva a la mateixa empresa ferroviària o d’autobús de més d’un viatge d’anada i tornada per dia per a un mateix origen-destí, llevat que prèviament s’haja efectuat el viatge o procedit a cancel·lar-lo.

  • https://www.mitma.gob.es/transporte_terrestre/verano-jove

Últimes notícies

Notícies relacionades

Activar notificacions D'acord No, gràcies