Sanitat oferirà 4.507 places d’ocupació pública el 2023

La Taula Sectorial de Sanitat ha aprovat l’Oferta d’ocupació pública de 2023, en què es contemplen 4.507 places d’ocupació pública que la Conselleria de Sanitat publicarà en el marc de esta oferta.


Rebre les notícies de València Diari

Esta oferta inclou 1.300 places estatutàries que en els processos d’estabilització anteriors van quedar desertes.

D’estes places, 1.155 són d’infermeres o infermers18 són places de metges d’urgències hospitalàries i 127 de tècnics especialistes en radiodiagnòstic.

A més, en esta OPE s’hi incorporen 1.982 places, de les quals 1.853 són places estatutàries i 129 són llocs funcionarials de gestió sanitària.

Finalment, del total de places ofertes, 1.225 són places estatutàries que es reserven per a la promoció interna de personal fix de diferents categories.

Així mateix, la Mesa Sectorial de Sanitat ha aprovat també una nova Relació de Llocs de Treball (RPT), amb la finalitat d’incloure els nous llocs i que quede reflectit tot el personal funcionari gestionant per la Conselleria de Sanitat en la RPT. D’aquesta manera, es garanteix que estos llocs puguen ser inclosos en les ofertes d’ocupació pública i en convocatòries de provisió per a cobrir-les amb caràcter definitiu.

Personal dels departaments Dénia i Manises

D’altra banda, la Mesa Sectorial de Sanitat ha aprovat els Projectes de decret del Consell, de regulació en matèria de personal dels efectes de l’extinció del contracte de gestió de servei públic per concessió dels departaments de salut de Dénia i Manises, en el moment que passen a ser gestionats per la Conselleria de Sanitat després de la finalització dels contractes amb les concessions.

De fet, el contracte amb la concessionària que gestiona el departament de salut Dénia finalitza el 31 de gener de 2024 i el que gestiona el departament de salut de Manises acaba el pròxim 6 de maig de 2024.

Per tant, l’endemà de les dos dates, el personal dels dos departaments s’integrarà al sistema públic sanitari amb la figura de personal laboral a extingir, i passarà a ser gestionat per la Conselleria de Sanitat.

Últimes notícies

Notícies relacionades

Activar notificacions D'acord No, gràcies