El Consell Obri el termini per a les beques d’exempció de les taxes universitàries 

Compartir:

El termini per a presentar sol·licituds s'inicia el 2 de març i finalitza l'1 d'abril de 2022


La Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha convocat les beques a l’exempció de les taxes universitàries per a cursar estudis en les universitats valencianes per un total de 5,5 milions d’euros per al curs 2021-2022, la qual cosa suposa un increment del 10% en relació a la dotació de l’any anterior i, per tant, es converteix en la convocatòria més quantiosa d’aquesta modalitat.


En tractar-se d’una exempció de taxes, les universitats no exigeixen el pagament de la matrícula als alumnes que justifiquen haver presentat la sol·licitud de beca, i tan sols en cas que fora denegada la seua sol·licitud, hauran d’abonar-la. El termini per a presentar sol·licituds s’inicia el 2 de març i finalitza l’1 d’abril de 2022.


El programa global de beques universitàries i d’accés a estudis superiors impulsat per la Conselleria d’Universitats ha anat incrementant la seua dotació pressupostària al llarg dels anys a fi d’arribar al major nombre possible d’estudiants valencians, facilitar l’accés a l’educació superior i fomentar la igualtat d’oportunitats, aconseguint en la totalitat de modalitats un import global de 32, 3 milions d’euros l’any 2022.


En concret, aquestes beques estan dirigides a tot l’alumnat matriculat en les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià i els seus centres adscrits i que cursen ensenyaments universitaris adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior conduents a l’obtenció de títols oficials de grau i de màster universitari, i complements de formació per a accés o obtenció del títol de màster i crèdits complementaris per a l’obtenció del títol de grau.


Per a l’alumnat matriculat en universitats públiques o centres públics adscrits, la beca consistirà en l’exempció dels crèdits matriculats en primera i/o segona convocatòria; mentre que l’alumnat d’universitats privades rebrà una ajuda per al pagament de les despeses de matrícula dels crèdits matriculats en primera i/o segona convocatòria, l’import de la qual serà igual al preu mínim d’un estudi de la mateixa experimentalitat establit en el Decret del Consell de regulació de taxes per serveis acadèmics universitaris per al curs 2021/2022.


Les beques es concediran en règim de concurrència competitiva, en ordre descendent fins que s’esgote l’import global màxim, d’acord amb la nota mitjana obtinguda per l’alumnat en el curs acadèmic anterior o últim realitzat.


Per als alumnes i alumnes que es matriculen per primera vegada de primer curs d’estudis de grau s’atendrà la nota d’accés a la universitat conforme a la fórmula: 60% qualificació final de batxillerat) + 40% nota fase obligatòria de la PAU.


Per als alumnes que es matriculen per primera vegada de primer curs de màster oficial, la nota mitjana serà la de l’expedient acadèmic corresponent als estudis universitaris que donen accés al màster.


Les sol·licituds es presentaran exclusivament de manera telemàtica, a través de la plataforma de tramitació de la GVA en el termini d’un mes a partir de l’endemà a la publicació de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.


Tota la informació: consultar ací


Requisits acadèmics per a títol oficial de màster universitari


Com a criteri general i excepte excepcions, per a tindre dret a beca, i d’acord amb les bases, la persona sol·licitant haurà d’estar matriculada de, almenys, 60 crèdits.


A més, l’alumnat de primer curs de màsters habilitats haurà d’acreditar una nota mitjana de 6,50 punts en els estudis previs que els donen accés al màster, i d’uns 7,00 punts en els restants estudis de màster.


Les notes mitjanes procedents de les branques d’Enginyeria i Arquitectura es multiplicaran pel coeficient 1,17; l’alumnat de segon curs de màsters habilitats també haurà d’acreditar una nota mitjana de 6,50 en el primer curs, o de 7,00 punts en els restants estudis de màster.


Amb caràcter general, els beneficiaris i beneficiàries de la beca podran gaudir-la durant els anys de què conste el pla d’estudis.


Requisits acadèmics per a estudis conduents al títol de grau


Amb caràcter general i excepte excepcions, les persones sol·licitants hauran d’estar matriculades de 60 crèdits, és a dir, en règim de dedicació acadèmica completa.


De manera extraordinària per a la present convocatòria, a excepció dels qui es matriculen per primera vegada, la resta d’alumnes i alumnes hauran d’haver superat en l’últim curs realitzat els següents percentatges de crèdits: en les branques d’Arts Humanitats i Ciències Socials i Jurídiques, el 75% dels crèdits; en la branca de Ciències de la Salut, el 65% dels crèdits, i el 55% dels crèdits en les branques de Ciències, Enginyeria i Arquitectura.

EL MÉS LLEGIT

‘SUPERVIVIENTES’: Mariana Rodríguez, octava expulsada definitiva

La veneçolana i la seua amiga Marta Peñate viuen un emotiu comiat, en un programa on no puc estar Ió Aramendi

Sanitat contractarà a 7.357 professionals per a les vacances d’estiu

Durant l'època estival s'incrementa l'atenció en 56 centres sanitaris situats en les zones costaneres de major afluència

Busquen a una jove desapareguda a Elx que necessita medicació

Des del Centre Nacional de Desapareguts s'ha emés una alerta per a localitzar a una jove de 20 anys desapareguda a Elx

Troben el cadàver d’un home a Llíria amb signes de violència

El cos sense vida d'un home de 56 anys ha aparegut amb evidents signes de violència en la localitat de Llíria