272 famílies perden la seua casa cada mes en la Comunitat per no poder pagar la hipoteca

La regió valenciana encapçala en el segon trimestre el nombre de cases que es queden els bancs a Espanya al no poder afrontar els pagaments

Cada mes d’aquest segon trimestre de 2022, 272 famílies han perdut una propietat immobiliària al no poder afrontar el pagament de la hipoteca en la Comunitat Valenciana i altres 79 corresponents a persones jurídiques. En aquest període, la regió encapçala el rànquing nacional amb 1.054 habitatges que han recuperat els bancs.

A Espanya, el nombre d’inscripcions de certificacions per execucions hipotecàries iniciades en els registres de la propietat en el segon trimestre de 2022 és de 7.115, la qual cosa suposa un 10,7% menys que el trimestre anterior i un 27,4% menys que en el mateix trimestre de 2021.

Les inscripcions per execucions hipotecàries iniciades sobre habitatges de persones físiques disminueixen un 7,4% en taxa anual. Entre elles, 3.1651 són habituals en propietat (un 4,1% menys) i 692 no són residència habitual dels propietaris (un 19,8% menys).

Certificacions per execucions hipotecàries iniciades i inscrites segons naturalesa de la finca

Les execucions hipotecàries sobre habitatges concentren el 64,6% del total d’execucions hipotecàries en el segon trimestre de 2022.

El 44,5% del total d’execucions hipotecàries són habitatges habituals de persones físiques.

Per part seua, el 10,4% correspon a habitatges de persones jurídiques (són 739 execucions, un 60,2% menys en taxa anual) i el 9,7% a altres habitatges de persones físiques.

Per part seua, les execucions hipotecàries d’altres urbanes (locals, garatges, oficines, trasters, naus, edificis destinats a habitatges, altres edificis i aprofitaments urbanístics) suposen el 27,7% del total.

Certificacions per execucions hipotecàries iniciades i inscrites sobre habitatges segons estat

El 9,5% de les execucions hipotecàries en el segon trimestre són sobre habitatges nous i el 90,5% sobre usades.

El nombre d’execucions hipotecàries sobre habitatges nous disminueix un 43,7% en taxa anual i el d’usades baixa un 20,7%.

Certificacions per execucions hipotecàries sobre habitatge segons l’any d’inscripció de la hipoteca

El 15,8% de les execucions hipotecàries iniciades sobre habitatges en el segon trimestre correspon a hipoteques constituïdes l’any 2007, el 15,6% a hipoteques constituïdes en 2006 i el 9,8% a hipoteques de 2005.

El període 2005-2008 concentra el 49,6% de les execucions hipotecàries iniciades aquest trimestre.

Resultats per comunitats autònomes

Les comunitats amb major nombre de certificacions per execucions hipotecàries sobre el total de finques en el segon trimestre són Comunitat Valenciana (1.552), Andalusia (1.410) i Catalunya (1.186). Per part seua, La Rioja (48), Comunitat Foral de Navarra (49) i País Basc (81) registren el menor número.

En el cas d’habitatges, Comunitat Valenciana (1.054), Andalusia (1.041) i Catalunya (804) presenten el major nombre d’execucions. Els menors es donen en Comunitat Foral de Navarra (20), La Rioja (35) i Cantàbria (44).

Les dades de 2022 són provisionals i es revisaran quan es difonguen els del mateix període de l’any pròxim. És a dir, quan es publiquen les dades del segon trimestre de 2023, es difondran els definitius del mateix trimestre de 2022.