Has patit danys pel temporal?: Això t’interessa

Les tempestes dels últims dies han afectat diverses zones de la Comunitat, causant danys. Qui es fa càrrec d'això?

Serveis per fortes pluges / Bombers Dipcas Twitter

Davant els greus danys materials i inundacions patits en diverses zones del litoral mediterrani i l’interior peninsular, l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) recorda als afectats la necessitat de reclamar qualsevol indemnització al més prompte possible, tant a la seua asseguradora com al Consorci de Compensació d’Assegurances (CCS).

El CCS es farà càrrec de les indemnitzacions de vehicles i habitatges danyats sempre que estigueren assegurats i quan s’entenga que va haver-hi riscos extraordinaris causats per fenòmens de la naturalesa poc freqüents i molt destructius. Encara que OCU també adverteix que aquest no cobreix tots els riscos, aplica períodes de carència (a vegades 7 dies des de la vigència de la primera pòlissa) i indemnitza segons el contractat en la pòlissa privada.

De no ser considerat risc extraordinari, l’organització recorda que alguns fenòmens de la naturalesa podrien estan coberts per l’assegurança de llar, de la comunitat o del vehicle, i serà l’asseguradora qui es farà càrrec dels danys.

En el cas d’automòbils, podran reclamar els danys a les companyies els usuaris que tinguen contractat una assegurança a tot risc (on solen estar coberts de manera expressa els danys per calamarsa o com a impacte o xoc d’objectes).

També els qui tinguen una assegurança amb llunes, si hi haguera trencament. En qualsevol cas, si la calamarsa o les tempestes han causat danys, OCU recomana revisar les condicions del segur i reclamar. En els habitatges, alguns riscos i fenòmens de la naturalesa (pluja, calamarsa, etc.) sí que estan coberts per l’assegurança de llar quan, sense aconseguir la magnitud de risc extraordinari, superen una certa intensitat.

OCU recomana als afectats recopilar sempre totes les proves per a poder demostrar l’origen i conseqüències del mal (com a informes d’agències o observatoris meteorològics, retallades de periòdics, fotos, informes d’emergències, policia, protecció civil, bombers…), així com buscar testimonis.