Les residències de gent gran de la Comunitat recuperen la normalitat

El Consell ratifica l'eliminació de la distància de seguretat entre persones grans residents i visites quant totes dos estiguen vacunades


El Ple del Consell ha ratificat la resolució de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives que permet les residències de persones majors de la Comunitat Valenciana poder recuperar el contacte entre les i els residents i aquells familiars o persones properes que acudisquen a visitar-los, sempre que es produïsquen sota certes condicions de seguretat.

La nova resolució actualitza les mesures vigents en els centres residencials i d'atenció diürna per a gent gran adaptant-les al procés de vacunació que s'està realitzant, per tal de tendir a una normalització de la vida quotidiana de les persones residents, mentre es flexibilitzen, o, si s'escau, es mantenen criteris i mesures de prevenció i seguretat després de l'evolució i resultats de l'última onada.

S'introdueix una nova categorització en la qual es considerarà un centre residencial amb alta cobertura  com més del 80% de les persones residents i treballadores han rebut una pauta de vacunació completa (1 o 2 dosis més el temps indicat segons la vacuna rebuda). Per sota d'això, és un centre amb baixa cobertura de vacunació.

Els centres que compten amb una vacunació completa i els d'alta cobertura de vacunació han de tenir un 5% de places per garantir l'aïllament. D'esta manera, els centres tenen capacitat per aïllar les persones residents en els casos indicats per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, evitant així que derive en un brot que afecte a més població del centre. Esta xifra serà del 10% en aquells centres amb baixa cobertura de vacunació.

Com fins ara, es mantenen els grups bombolla per permetre un millor control i millorar el rastreig i identificació de contagis en cas de brot.Visites a persones residents

 

La nova resolució elimina la necessitat de mantenir la distància de seguretat durant les visites, sent només necessari l'ús de mascaretes i mesures higièniques generals, quan el centre es trobe en un municipi en situació de nova normalitat o nivell d'alerta 1, la persona resident i visitants tinguen la pauta de vacunació completa, i la trobada es produïsca en un espai obert on estiga garantida la ventilació o en tancats no compartits.

Continua sense haver-hi límit de familiars que acudisquen de visita al centre quan el municipi estiga en situació de nova normalitat, nivell 1 i 2, tot i que es manté l'obligació de sol·licitar cita prèvia i que les trobades es mantinguen preferiblement en espais oberts i seguint les mesures d'higiene i protecció.

Els centres en nivell d'alerta 3 que compten amb una vacunació alta o completa, podran mantenir les visites de manera esglaonada al llarg del dia d'una persona familiar, tutora o pròxima o de fins a 3 en el cas de persones convivents, que podran entrar juntes, sempre amb cita prèvia i durant un temps no superior a una hora. Els centres amb vacunació incompleta permetran la visita d'una única persona.


Eixides de persones usuàries

 

Pel que fa a les eixides de les persones usuàries, les residències de persones grans que estiguen lliures de COVID-19 i tinguen vacunació completa de les persones usuàries i treballadores permetran les sortides ordinàries de les i els residents amb la pauta de vacunació completa fins al nivell 3 d'alerta, mesura que es fa extensiva als centres amb alta cobertura de vacunació i en situació de nova normalitat, nivell 1 i 2.

El text normatiu, que s'ha treballat amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i amb el sector, estableix que en aquells municipis que estiguen en situació de nova normalitat, nivell d'alerta 1 i 2, les persones que residisquen en centres de gent gran, independentment del seu grau d'immunització, podran eixir seguint el protocol que establisca la direcció de la residència.

El reingrés després d'una eixida amb pernoctació es realitzarà d'acord amb els criteris establerts per Sanitat sobre realització de proves i aïllament, en funció de la situació vacunal de centre i de la persona resident, de la durada de l'eixida i el nivell d'alerta del municipi de destinació.

Pel que fa als nous ingressos, es continuen realitzant en el conjunt de la xarxa residencial de la Comunitat Valenciana sempre que el centre es trobe lliure de COVID-19.

En centres amb baixa cobertura de vacunació i en nivell d'alerta 3 únicament es permetran nous ingressos en centres lliures de COVID-19 (sense brot ni sospita de brot, o amb brot tancat) amb caràcter excepcional i d'urgència social. El caràcter excepcional i d'urgència social serà determinat per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Situació vacunal

 

Les persones residents o usuàries no vacunades s'integraran individualment en grups bombolla de persones residents vacunades, no podent haver-hi, amb caràcter general, en la mateixa unitat convivencial altres persones residents no vacunades.

Les persones treballadores hauran d'utilitzar en tot moment l'equip de protecció individual quan es troben dins del perímetre del centre, i en el cas d'aquelles que no estiguen vacunades seran assignades a grups bombolla de persones residents o usuàries amb pauta de vacunació completa, evitant entrar en contacte amb qui no estigua vacunat.

Recursos d'atenció diürna

 

En relació als centres d'atenció diürna, totes les persones usuàries podran acudir a centres de dia amb alta cobertura o de vacunació completa i que siguen independents de centres residencials. Si hi ha persones usuàries no vacunades, estiguas s'integraran individualment en grups bombolla de persones usuàries vacunades, no podent haver-hi, a tots els efectes, en la mateixa unitat convivencial d'atenció altres persones usuàries no vacunades.

En centres amb baixa cobertura de vacunació o incompleta però que compten amb una infraestructura que permeta guardar les distàncies de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries, totes les persones usuàries podran assistir al centre. Si no és possible mantenir esta distància, s'han d'establir torns rotatoris.

Per als centres de dia annexos a una residència que tinguen la vacunació completa s'estableix l'atenció tant a les persones residents com a les no residents.

En els casos en què no es tinga la immunització completa, s'han d'establir espais diferenciats per atendre les persones que visquen a la residència i a les que no ho facen.

Quant als centres d'atenció a persones grans (CEAM i CIM), podran realitzar les activitats i els serveis d'atenció individualitzada amb un 75% del seu aforament en el nivell d'alerta 1 i un 50% en el 2.

Pel que fa a les activitats, només es podran realitzar aquelles que requerisquen una taula i sempre amb grups no superiors a 6 persones, excepte en el cas de nova normalitat. El material necessari si és possible, haurà de portar-se de casa.

Per al nivell d'alerta 3 només es podran realitzar les activitats o prestacions individualitzades quan la persona usuària ho tinga prescrit.

🌞 Vols saber l'oratge que farà? Seguix-nos en Instagram!

"Universitats convoca beques per a l'alumnat dels centres associats de la UNED" "Alfafar inicia el seu programa de formació per a l'ocupació amb cursos d'anglés"