Seguretat Social: L'important avís que arribarà a milers de mòbils per SMS

El requisit serà imprescindible per a tots els membres de la unitat de convivència

L'Institut Nacional de la Seguretat Social ha emprés una campanya informativa per a advertir i recordar als qui cobren l'Ingrés Mínim Vital (IMV) que han d'estar inscrits com a demandants d'ocupació.

I no sols ells, este requisit és extensible també a les persones que viuen amb el principal beneficiari, és a dir, a tots els membres de la seua unitat de convivència. «Per a percebre l'IMV, tots els integrants han d'estar com a demandants d'ocupació. Si no està obligat, acredite-ho», resa el missatge.


D'acord amb el Reial decret llei 20/2020 de 29 de maig, els perceptors de l'Ingrés Mínim Vital majors d'edat -o menors emancipats que no estan treballant- han d'estar inscrits com a demandants d'ocupació en les oficines del Servei Públic d'Ocupació, llevat que es troben en algun dels supòsits següents:


- Estar cursant estudis reglats i ser menor de 28 anys. Si escau, el termini de sis mesos per a acreditar la inscripció com a demandant d'ocupació s'iniciarà en la data en què el beneficiari complisca 28 anys.


- Tindre subscrit el conveni especial regulat en el Reial decret 615/2007, d'11 de maig, pel qual es regula la Seguretat Social dels cuidadors de les persones en situació de dependència.


- Estar percebent una pensió contributiva d'incapacitat permanent en grau d'absoluta o gran invalidesa, una pensió d'invalidesa no contributiva o una pensió de jubilació contributiva o haver complit els 65 anys.


- Estar afectat per una discapacitat en un grau igual o superior al 65 per cent.


- Tindre reconeguda una situació de dependència, conforme al que es disposa en la Llei.


En cas d'estar en alguna d'estes situacions, serà necessari aportar la documentació necessària a la Seguretat Social per a poder continuar percebent l'ingrés mínim vital ja aprovat.

🌞 Vols saber l'oratge que farà? Seguix-nos en Instagram!

"Nutricionistes valencians denuncien una publicitat de 'dieta equilibrada' enganyosa" "Oferta d'ocupació: Es busquen conductors d'autobús amb sous de 1.500 euros"