Universitats convoca beques per a l'alumnat dels centres associats de la UNED

L'objectiu és ampliar l'abast de les ajudes per a estudis universitaris a la majoria d'estudiants de la Comunitat Valenciana
 | GTRES

La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la convocatòria de beques per a la realització d'estudis universitaris oficials de grau en els centres associats de la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) situats a la Comunitat Valenciana, per al curs acadèmic 2020-2021.

En esta convocatòria, la Conselleria destina un import global màxim de 50.000 euros en beques per a subvencionar l'exempció del pagament dels crèdits matriculats pels estudiants en primera matrícula.

L'objectiu és ampliar l'abast perquè les beques d'estudis universitaris arriben a la majoria d'estudiants de la Comunitat Valenciana, i així afavorir la competència, la conciliació, la igualtat d'oportunitats i l'excel·lència en el rendiment acadèmic.

Podran ser beneficiaris els alumnes i les alumnes que no hagen complit 55 anys en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds i que cursen estudis universitaris en els centres associats de la UNED situats en la Comunitat Valenciana en el curs 2020-2021.

Els criteris d'adjudicació de les beques venen determinats tant per criteris econòmics com per requisits acadèmics.

Requisits econòmics 

 

Quant als requisits econòmics, la renda familiar a l'efecte d'esta beca s'obtindrà per agregació de les rendes de cadascun dels membres computables de la família, corresponents a l'exercici 2020, i es calcularà conforme a la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Els alumnes de primer curs hauran d'acreditar que estan matriculats d'almenys una assignatura en primera matrícula. La resta d'alumnat, a més, haurà d'acreditar haver superat en l'últim curs realitzat un percentatge que oscil·la entre el 60 i el 80% dels crèdits en què haguera estat matriculat.

La tramitació i presentació de la sol·licitud es farà únicament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA, a través del punt d'accés de la Seu Electrònica de la Generalitat ( consultar ací).

El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'esta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Es pot consultar tota la informació sobre aquestes beques en el següent enllaç: consultar ací.

🌞 Vols saber l'oratge que farà? Seguix-nos en Instagram!

"Alfafar inicia el seu programa de formació per a l'ocupació amb cursos d'anglés" "Orriols 'segueix en lluita': els veïns surten al carrer contra la delinqüència"