Un desballestament va gestionar il·legalment els residus procedents de 1.800 vehicles

Taller il·legal de cotxes
Taller il·legal de cotxes

 

La Guàrdia Civil d’Alacant ha investigat a dos homes com a presumptes autors d’un delicte continuat contra els recursos naturals i el medi ambient, i un altre de falsedat documental. Operaven sota les autoritzacions atorgades a una empresa que en l’actualitat no existeix.

 

Antecedents

 

A la fi de l’estiu de 2019, en una inspecció realitzada pel Servei de Protecció de la Naturalesa d’Alacant, en unes instal·lacions situades en un polígon de la capital de la província, els agents van comprovar que s’estava procedint al desballestament de vehicles, pel que sembla de manera il·legal.

Després de comprovar que l’establiment mancava de cap mena d’autoritzacions ni de llicència, se li va sol·licitar que aportara l’arxivament dels expedients en els quals han de figurar els certificats de destrucció corresponents als diferents vehicles que han sigut tractats i destruïts en eixes instal·lacions, així com la seua baixa administrativa en el registre de la Direcció General de Trànsit.

No obstant això, el propietari no va poder aportar els expedients, ni tampoc els justificants de la gestió dels diferents residus generats per cada vehicle.

Per estos motius, la Patrulla del Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Comandància d’Alacant, va iniciar una investigació, per a la qual va comptar amb la col·laboració tècnica de la Unitat Central Operativa de Medi Ambient (UCOMA) de la Prefectura del SEPRONA de la Direcció General, amb la finalitat de comprovar la possible existència de diverses irregularitats relacionades amb el tractament de vehicles al final de la seua vida útil.

Després d’una àrdua labor de recopilació i estudi de documentació relacionada amb l’activitat que s’estava duent a terme en les instal·lacions inspeccionades, es va poder comprovar que esta activitat es anava desenvolupant des de l’any 2014.

Emparant-se en una llicència per a un Centre Autoritzat per al Tractament de Vehicles (CAT), que li havia sigut concedida per a altres instal·lacions (hui dia ja ni existents), i en el permís de la Direcció General de Trànsit per a accedir al Registre Informàtic d’aqueixa Administració, per a la tramitació de les baixes definitives dels vehicles, el titular del desballestament il·legal, havia arribat a tramitar irregularment la baixa definitiva de, almenys, 1.800 vehicles, sense haver emés els corresponents certificats de destrucció de cadascun, i sense poder acreditar haver gestionat de la manera correcta els residus perillosos.

 

Investigacions 

 

Els investigadors han esbrinat, a través de l’estudi dels informes pericials, que amb l’activitat il·legal, esta empresa ha pogut emetre al medi ambient 10 tones d’olis d’automoció usats i altres fluids perillosos, 20 tones de bateries, 35 tones de pneumàtics i mitja tona de gasos d’efecte d’hivernacle. A més, havien gestionat de manera inadequada altres més de dos mil tones de residus d’un altre tipus, procedents d’eixos vehicles.

L’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle és de significativa rellevància. Esta emissió a l’atmosfera es calcula en relació al CO₂ equivalent emés.

El CO₂ té una alta capacitat de destrucció per a la capa d’ozó estratosfèric i els seus conseqüents danys per la seua contribució a este efecte hivernacle, així com contra la salut de les persones, de la fauna i de la flora.

En el mateix sentit, la gestió inadequada de la resta de residus perillosos, com els olis usats, en el cas d’haver acabat en el medi natural, poden ocasionar greus danys mediambientals. Un litre d’oli usat procedent de l’automoció pot contaminar fins a 1.000 metres cúbics d’aigua.

Si a més, este oli és cremat, pot originar importants problemes mediambientals, ja que en ser inflamat, emet gasos molt tòxics (per la presència de plom, clor, fòsfor, sofre i altres), podent afectar greument la fertilitat del sòl, i alterar la seua activitat biològica i química.

D’ací la importància que els residus siguen gestionats per centres correctament autoritzats i registrats, i que passen els controls pertinents.

Han sigut investigats dos homes, un espanyol de 75 anys i un romanés de 32, així com la persona jurídica (l’empresa sota la titularitat de la qual operaven), directament relacionades amb l’activitat del taller il·legal.

Se’ls imputa un delicte contra els recursos naturals i el medi ambient, i un altre de falsedat documental.

Les diligències han sigut posades a la disposició del Jutjat d’Instrucció d’Alacant.