La Salle contacta amb Alejandro Palomas després de denunciar que va patir abusos per part d’un ‘germà’

Compartir:

La Salle s’ha posat en contacte durant l’última setmana diverses vegades amb l’escriptor Alejandro Palomas, que va denunciar abusos durant la seua etapa al col·legi de Premià de Mar fa 45 anys, seguint el procediment intern.

Es tracta del mateix procediment que ha posat en marxa en altres casos en els últims anys, respecte a la presumpció d’innocència reconeguda a la legislació, però mostrant de forma clara i expressa la seua petició de perdó a la víctima pel dolor patit.

En paral·lel, la institució religiosa continua avançant en aquest procediment demanant testimonis de diverses persones, professors de l’època, a més de companys d’Alejandro Palomas i altres alumnes del col·legi d’aleshores. L’objectiu és tractar d’esclarir completament els fets i posar tota aquesta informació a disposició de les autoritats, amb independència que tinguen transcendència penal o no de moment en què van passar.

Per assegurar la màxima transparència i celeritat en aquests casos, es considera important comptar amb el testimoniatge directe de la víctima i la plena identificació de l’autor dels fets. En qualsevol cas, La Salle respecta profundament la voluntat d’Alejandro Palomas d’aportar aquests detalls al procediment o romandre al marge del mateix, comprenent el seu dolor per aquests fets menyspreables que atempten contra els drets més importants de les persones i, en especial, de la infància.

 

Tolerància zero i entorn segur

 

La Salle compta -com és el cas de, cada cop més, altres institucions dedicades a l’ensenyament- amb un protocol avançat de ‘Tolerància zero‘ (conegut com a ‘Protocol en situacions de risc per maltractaments o abusos a menors’).

També compta amb un ‘Codi Ètic’ per fer front al possible abús a menors per part de qualsevol membre de la comunitat educativa. Ambdós procediments busquen crear un entorn segur, protegint i vetllant per la seguretat i protecció dels alumnes en qualsevol activitat que duguen a terme sota la seua tutela.

Aquest protocol inclou la recollida d’informació, corroborant les dades objectives, recaptant possibles indicis i establint la seua versemblança; l’existència d’un canal intern d’alerta primerenca habilitat a aquest efecte: proteccion@lasalle.es ; la comunicació immediata a la Fiscalia de tots els fets que es té constància; i la col·laboració en la investigació. La implementació del procediment es realitza des del moment en què es rep qualsevol informació susceptible de la posada en marxa.

Compromís amb la veritat i la transparència

 

La Salle manté un ferm compromís de recerca de la veritat i atenció a les víctimes de qualsevol mena  d’abusos, basant-se en els principis de defensa dels drets del menor recollits a la Convenció de l’ONU i a la nostra Constitució com una obligació legal (amb plena col·laboració de manera proactiva amb la justícia). Però també com un principi moral, considerant qualsevol abús com un delicte inadmissible que atempta contra la moral, la llibertat i la dignitat personals.

La institució educativa segueix fidelment amb aquest protocol les directrius emanades de la normativa canònica, d’acord amb les crides que ha realitzat en reiterades ocasions el Papa Francisco.

Entre aquestes directrius es troba escoltar de manera empàtica la víctima, si aquesta permet el contacte directe, per poder dur a terme totes les accions pertinents que contribuïsquen a l’ajuda a la víctima dels abusos, com ha fet en el cas d’Alejandro Palomas .

En els últims anys la institució ha traslladat diferents denúncies contra religiosos i altres educadors sobre fets esdevinguts prèviament a la prescripció del delicte i que han estat admeses a tràmit per l’Audiència Nacional. Així mateix, s’ha personat en procediments penals com a acusació popular, alguns dels quals han acabat en llargues penes de presó, sent els casos més recents el d’un professor del Col·legi Meravelles de Madrid el 2017 o el d’un centre d’acollida a Kenya a 2021.

La Salle reconeix que en el passat la gestió d‟aquests casos ha pogut ser deficient o les mesures preses han pogut ser incompletes. Reitera també la necessitat d’assegurar una memòria fidel i honesta del dit passat, oferint hui a les possibles víctimes justícia i veritat, així com vetllant al màxim, amb els procediments establerts actualment, perquè els qui cometen fets tan execrables acaben davant dels tribunals de justícia i finalment els casos siguen completament erradicades.

 

Sobre La Salle

 

La Salle és una congregació amb més de 300 anys d’existència i implantada a 80 països que es dedica a l’educació basada en els valors humans i cristians. Entre els seus objectius hi ha el de potenciar el desenvolupament de capacitats perquè arriben a ser persones autònomes, competents, creatives i implicades en la construcció d’una societat més justa i solidària.

Com a institució està oberta a l’entorn i atenta a les necessitats del món educatiu, laboral i empresarial, així com compromesa a tirar endavant el projecte com a comunitat educativa. Per això compta a Espanya amb un equip de més de 12.000 professionals competents, la majoria laics.

EL MÉS LLEGIT

Intervinguts en el port de València 5,5 tones de cocaïna

Es tracta de la major aprehensió de cocaïna a Espanya des de fa més de quatre anys, la tercera intervenció en un sol contenidor segons els registres del CITCO i la més important en el port de València des que existeixen registres

Ortega Cano refà la seua vida amb una amiga molt especial

El torero, que ja ha signat el divorci amb Ana María Aldón, es deixa veure en públic ben acompanyat en els seus primers dies com a solter

Els metges valencians avisen que aniran a la vaga davant la falta de professionals

El sector anirà a la vaga els dies 17 i 18 de gener de 2023 davant la situació actual i els "problemes" de la sanitat pública valenciana

La Generalitat inicia el pla pilot per a la detecció precoç de càncer de cèrvix amb autotests

Va dirigit a dones de 25 a 65 anys que es realitzaran la prova a casa i el podran portar a les farmàcies a analitzar