València destina 100.000 euros per a entitats sense ànim de lucre

La regidora d’Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, Lucía Beamud, ha explicat que la Junta de Govern ha aprovat hui la convocatòria de subvencions a associacions i entitats sense ànim de lucre per a projectes que promoguen la igualtat entre dones i homes en el municipi de València, per a l’any 2022.


Rebre les notícies de València Diari

La finalitat d’esta convocatòria de subvencions és impulsar la cooperació entre la iniciativa social i l’administració local per optimitzar els recursos existents, coordinar i complementar les actuacions municipals que es desenvolupen des de la Regidoria d’Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, i impulsar i donar suport a les actuacions del moviment associatiu que fomenten l’empoderament i la participació de les dones en tots els àmbits de la vida.

L’import global de la convocatòria és de 100.000 euros, amb un màxim de 8.000 euros per projecte. Les subvencions seran per concurrència competitiva.

Són subvencionables els projectes que busquen potenciar relacions de parelles igualitàries, justes i equilibrades; informar, sensibilitzar, investigar i divulgar les desigualtats entre dones i homes, així com les causes i conseqüències del sistema sexe-gènere i les maneres d’arribar al seu qüestionament i desconstrucció, o la formació dirigida a l’empoderament i a la presa de consciència per part de les dones de les desigualtats de gènere i el suport per superar-les.

D’altra banda també es contemplen com a accions objecte de la subvenció: la protecció i defensa dels drets de les dones; la creació i manteniment de xarxes d’associacions i entitats de dones i espais de comunicació i relació; previndre i millorar l’atenció en matèria de violència masclista cap a les dones des d’una perspectiva d’empoderament per a estes.

Finalment, també el treball amb noves masculinitats per a l’empoderament de models masculins positius.

La regidora Lucía Beamud ha indicat que “des del govern municipal de Joan Ribó fem una aposta clara i decidida per la igualtat. Estes ajudes en són una mostra clara, però també la xarxa d’unitats d’igualtat als barris que estem estenent pels districtes de la ciutat. A la ja en funcionament al Cabanyal que dóna servici als barris del Marítim, ara estem en obres en la futura oficina de Torrefiel-Orriols. D’esta manera treballem en xarxa amb les diferents associacions i entitats de la ciutat amb l’objectiu de previndre la violència masclista o les agressions sexuals”.

Últimes notícies

Notícies relacionades

Activar notificacions D'acord No, gràcies