El bo que subvencionarà viatges dins del territori valencià arriba el 20 d’octubre

L'home ha mort en la platja

 

El Ple del Consell ha aprovat el decret pel que s’aproven les bases reguladores i es convoquen les ajudes del Programa Bo Viatge Comunitat Valenciana, que subvencionarà viatges dels valencians dins del territori amb fins a 600 euros, i que es posarà en marxa el 20 d’octubre.

 

La proposta busca «incentivar la demanda de servicis turístics interns en períodes d’estacionalitat davant dels negatius efectes socioeconòmics ocasionats pel Covid-19». 

 

L’objecte d’este decret és aprovar les bases reguladores de les ajudes directes del programa. Este consistix en incentius a la demanda de servicis turístics prestats en el territori valencià en períodes d’estacionalitat, buscant pal·liar les conseqüències econòmiques i socials generades pel Covid-19 sobre el sector turístic valencià i prolongar l’activitat i l’ocupació.

 

En concret, en este decret es recullen els criteris d’inscripció, els requisits i adhesió dels allotjaments i agències de viatge, els requisits dels servicis turístics objecte de l’ajuda, i les sol·licituds d’ajuda, i la dotació pressupostària. Es podran beneficiar d’estes ajudes les persones físiques que, sent majors d’edat, estiguen empadronades en un municipi valencià i s’inscriguen en el programa. Cada persona física únicament podrà sol·licitar una ajuda.