Educació demana dades als centres per a iniciar la vacunació del Covid-19 en els col·legis valencians

Els grups escolars confinats han baixat aquest dimarts
Els grups escolars confinats han baixat aquest dimarts

 

La Conselleria d’Educació, Cultura i Deport ha enviat una carta als centres educatius del territori valencià en la que sol·licita dades sobre el número de personal per a planificar adequadament el procés de vacunació.

 

L’organització inclou al personal docent adscrit, d’administració i servicis, d’atenció educativa, auxiliar de conversa, de pràctiques i treballadors externs que tenen contacte directe i habitual amb l’alumnat, com a treballadors de neteja, monitors de menjador i personal de cuina.

 

En l’escrit, la Conselleria sol·licita als centres que quantifiquen el número de persones que corresponen a cadascun d’ells. A demés, demana diferenciar, d’una banda, les persones amb data de naixement anterior a l’1 de gener de 1966 (majors de 55 anys) i, per un altre, aquelles amb data de naixement igual o posterior a l’1 de gener de 1966 (menors de 55 anys).

 

Un formulari disponible des d’este dilluns

Per este motiu, els directors dels centres hauran d’accedir a un formulari en línia, des d’este dilluns i fins dimecres que ve 3 de març a les 14.00 hores, a on hauran de precisar estes dades. Este imprès contindrà el codi de centre i el número de persones que correspon a cadascun d’ells.

 

Per a calcular el número de persones que correspon a cada centre educatiu, es comptabilitzarà, en primer lloc, el personal docent adscrit en el centre que treballe en este moment. També ho farà el que estiga en incapacitat temporal. Per contra, no es computaran les persones que estan en comissió de servicis fora d’eixe centre, en servicis especials o en excedència.

 

En segon lloc, el personal d’administració i servicis (administratiu, auxiliar de gestió, auxiliar de servicis, subaltern, ajudant de manteniment, personal de cuina i de neteja) i el personal d’atenció educativa (fisioterapeuta, personal educador d’educació especial i d’educació infantil, personal tècnic de gestió de suport de llengua de signes, treballadors socials).

 

Inclouen al personal de conversa i de pràctiques en el procés de vacunació

En este aspecte, la Conselleria establix que es computarà el personal adscrit en el centre que treballe en eixe moment, així com el que estiga en incapacitat temporal.

 

Finalment, Educació també inclou al personal auxiliar de conversa i de pràctiques i al personal extern que presta servicis per al centre i que té contacte directe i habitual amb l’alumnat.

 

Este últim bloc està conformat pel personal treballador de l’empresa de neteja, monitors de menjador i personal de cuina, treballadors del servici de bar-cafeteria i empleats de l’empresa de transport (conductors, monitors i acompanyants). Este últim cas es comptabilitzarà únicament quan el centre educatiu siga el destí final del trajecte, precisa l’escrit.

 

Segona fase: introduir les dades personals

Amb totes estes dades, Educació organitzarà el procés de vacunació en els llocs determinats per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 

En una segona fase, la Conselleria sol·licitarà informació de les persones comptabilitzades en cada centre, per al que, durant la segona setmana de març, hauran d’introduir-se en un nou mòdul dades com el DNI, nom i cognoms, any de naixement, SIP, municipi i telèfon mòbil de tot el personal comptabilitzat pel centre.

 

Posteriorment, es comunicarà el lloc i l’hora a la que ha d’acudir tot el personal per a procedir a la seua vacunació.