Aprovada l’aplicació del Programa de Lluita contra la Bretxa Salarial en el sector sanitari

El Ple del Consell ha autoritzat l’aplicació del Programa Temporal de Lluita contra la Bretxa Salarial en el sector sanitari, corresponent a l’exercici 2022.


Rebre les notícies de València Diari

L’objectiu és corregir les diferències salarials que existeixen en determinats cossos i escales on la presència de dones és majoritària i els salaris de la qual estan per davall de la mitjana d’altres llocs de similar responsabilitat i formació; això és, personal d’Infermeria fonamentalment.

El programa està dotat de 6,5 milions d’euros, dels quals per al sector sanitari corresponen 2.564.903 euros en els pressupostos de 2022 i té continuïtat en els comptes públics de 2023 i 2024.

La Taula General de Negociació de personal funcionari, estatutari i la laboral celebrada al desembre del passat any va aprovar la proposta per a l’aplicació del Programa Temporal de Lluita contra la Bretxa Salarial feminitzada en les quatre branques del sector públic valencià: Administració General, Sanitat, Educació i Administració de Justícia.

Així mateix, per acord del Consell es va assignar la distribució del pressupost del programa a les diferents branques del sector públic.

Prèviament, amb anterioritat, es van negociar en la Taula Sectorial de Sanitat les prioritats respecte de les quals s’aplicaria la distribució de la quantia en concepte de bretxa salarial.

Les noves retribucions fixades en l’acord tenen efecte des de l’1 de gener de 2022 i afecten el complement de destí i específic del personal d’infermeria estatutari d’Atenció Primària i Especialitzada del grup A2.

En concret, als adjunts i adjuntes i supervisions d’Infermeria; així com de les Prefectures d’Infermeria dels Serveis d’Atenció i Informació al Pacient (SAIP). També canvia l’import de les guàrdies del personal d’Infermeria estatutari d’Atenció Primària i Especialitzada del grup A2.

Últimes notícies

Notícies relacionades

Activar notificacions D'acord No, gràcies