Aprovades 1.695 places d’oposicions d’Infantil i Primària per al 2024 per a docents

El Ple del Consell ha aprovat l’oferta d’ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport corresponent a 2023, que inclou 1.695 places de mestre i mestra, corresponents al torn d’ingrés lliure a la funció pública docent


Rebre les notícies de València Diari

Amb l’aprovació del decret de l’oferta d’ocupació pública de personal docent no universitari per a l’any 2023, la Conselleria d’Educació inicia els tràmits per a la convocatòria d’oposicions docents el 2024 per a mestre i mestra d’Infantil i Primària

A més de les 1.695 places de mestre i mestra, corresponents al torn d’ingrés lliure a la funció pública docent, el decret de l’oferta d’ocupació pública docent del 2023 aprovat pel Ple del Consell inclou també altres 154 places de promoció interna per a persones funcionàries del cos de mestres interessades a accedir a un altre cos docent superior.

Així, per este torn d’accés es convoquen 21 places per al cos d’Inspecció Educativa i 133 per al cos de professorat de Secundària

De conformitat amb l’article 64 de la Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana, s’estableix la reserva d’un contingent del 10% de les places previstes en esta oferta d’ocupació pública per ser cobertes entre persones amb un grau de diversitat funcional igual o superior al 33%, sempre que esta siga compatible amb el compliment de les funcions pròpies dels llocs de treball docent i que se superen les proves selectives.

Últimes notícies

Notícies relacionades

Activar notificacions D'acord No, gràcies