La Comunitat Valenciana supera a Espanya en 10 indicadors econòmics

La Comunitat Valenciana presenta una millor evolució que la d’Espanya en 10 dels principals indicadors econòmics en termes interanuals. En concret, els relatius a PIB, ocupació, exportacions, producció industrial, comerç minorista, empreses o compravenda d’habitatges.


Rebre les notícies de València Diari

“L’economia de la Comunitat Valenciana presenta signes clars de recuperació i està tornant a prendre impuls. Tot i la complicada conjuntura internacional, l’alt nivell d’inflació i la pujada dels tipus d’interés, la nostra autonomia resisteix i torna a presentar al tercer trimestre de l’any taxes de creixement superiors, tant a la mitjana nacional com a l’europea”, ha explicat la directora general d’Anàlisi i Polítiques Públiques, Ana Berenguer.

El Producte Interior Brut (PIB) de la Comunitat Valenciana va créixer un 4,6% el tercer trimestre de l’any en termes interanuals, 0,8 punts per sobre del que ho va fer el del conjunt del país, que es va situar al 3,8%, i el doble del registrat a la zona euro (2,3%).

“El teixit empresarial valencià sempre s’ha caracteritzat pel seu caràcter emprenedor i, a més a més en estes últimes crisis, ha demostrat també una gran resiliència i capacitat d’adaptació a les noves circumstàncies. Este esperit, unit a mesures de suport a les empreses i als autònoms que desenvolupa el Consell, com ara el Pla Resistir, el Reactiva o els acords en el marc de l’Acord Alcem-nos, han contribuït a mantindre l’activitat i l’ocupació en els sectors”, ha destacat Ana Berenguer.

Mercat de treball

Pel que fa als indicadors relatius al mercat de treball, cal destacar que l’afiliació a la Seguretat Social va créixer al novembre un 3,1% a la Comunitat Valenciana respecte al mateix mes de l’any anterior, mentre que a Espanya l’increment va ser del 2,7%. En estos moments a la Comunitat Valenciana hi ha afiliades a la Seguretat Social 2.076.704 persones, xifra que suposa un rècord històric.

Pel que fa a la xifra d’atur registrat al novembre, va baixar un 12,9% a la Comunitat Valenciana en termes interanuals davant el 9,5% de descens que va registrar el conjunt del país. És a dir, l’atur es va reduir a la Comunitat Valenciana 3,4 punts més que a Espanya. El novembre passat la Comunitat Valenciana va liderar la baixada de l’atur a Espanya amb 15.330 desocupats menys respecte al mes anterior.

Per part seua, els contractes indefinits es van incrementar un 263,6% a la Comunitat Valenciana, 25 punts més que la mitjana espanyola (238,4%) de gener a novembre respecte al mateix període de l’any anterior.

Si atenem a l’Enquesta de Població Activa (EPA), la Comunitat Valenciana registra una taxa d’atur del 13,5% el tercer trimestre de l’any, davant del 12,7% d’Espanya. Tot i això, el descens d’esta taxa segons l’EPA ha estat més gran a la Comunitat Valenciana (-2,6 punts) que a Espanya (-1,9) en este mateix període. Així mateix, en el tercer trimestre es va registrar a la Comunitat Valenciana la xifra de persones aturades més baixa des del 2008, “una tendència que esperem que continue”, ha apuntat Ana Berenguer, a la següent EPA que es publicarà el 26 de gener.

Exportacions i producció industrial

Pel que fa a les xifres d’exportacions cal assenyalar que a la Comunitat Valenciana van augmentar un 24,6%, un punt més que al conjunt del país (23,6%) de gener a octubre. Durant este període la Comunitat Valenciana va exportar productes per un import global de 32.872 milions.

“Les exportacions van créixer a les tres províncies per sobre del 16%. Per sectors, automòbil  lidera exportació de la Comunitat Valenciana (amb un augment del 34%), seguit dels productes ceràmics (26%) agroalimentació (9%)”, ha assenyalat Berenguer.

Per la seua banda, el creixement de l’Índex de Producció Industrial es va situar en període de gener a octubre al 3,4% davant el 3,3% del conjunt del país. Este índex mesura l’evolució de l’activitat productiva de les branques industrials, exclosa la construcció.

Empreses

Pel que fa a l’activitat empresarial, tant la xifra d’empresa inscrites a la Seguretat social com l’afiliació d’autònoms presenten una evolució millor a la Comunitat Valenciana que al conjunt del país.

Així la Comunitat Valenciana va tancar novembre amb 151.059 empreses inscrites a la Seguretat Social, un 0,9% més que el mateix mes de l’any anterior. En el cas d’Espanya, la xifra es va mantindre invariable.

Per part seua, l’afiliació d’autònoms a la Seguretat Social va créixer al novembre un 0,6% a la Comunitat Valenciana, enfront del 0,1% del conjunt del país, i s’arriba a la xifra de 362.322 afiliats.

Compravenda d’habitatges

I ja, finalment la compravenda d’habitatges va remuntar un 26,5% a la Comunitat Valenciana els deu primers mesos de l’any, en comparació del mateix període de l’any anterior. A Espanya, el creixement va ser del 17,6%, gairebé 9 punts per sota de l’augment experimentat a la Comunitat Valenciana.

Últimes notícies

Notícies relacionades

Activar notificacions D'acord No, gràcies