La mascareta deixarà de ser obligatòria en les classes d'Educació Física

Els alumnes podran prescindir de la mascareta quan les activitats es realitzen a l'aire lliure
 

Les conselleries d'Educació i les de Sanitat han remés hui als centres educatius un nou protocol en el qual s'actualitzen algunes mesures que afecten l'alumnat i les famílies, dins del nou context que el Consell va marcar a partir del 9 d’Octubre i que, fins ara, no havia comportat modificacions en el funcionament i organització dels centres educatius.


Segons s'explica, "la flexibilització de les mesures en la comunitat ha de traslladar-se també als centres educatius per a facilitar la comprensió i adherència de l'alumnat i de tota la comunitat educativa".


Així, en una carta que Educació ha enviat este matí als col·legis i instituts, es detalla que, respecte a la mascareta, “no serà obligatori l'ús de la mateixa durant el desenvolupament de la classe d'Educació Física, quan esta es realitze a l'aire lliure, tant per a l'alumnat com per al professorat”. Per tant, sí que es mantindria dins dels gimnasos.

Es flexibilitzen, a més, algunes restriccions

 

En Infantil i Primària, els grups bambolla podran interactuar entre ells en l'esbarjo sempre que siguen d'edats similars.


En l'ESO, Batxillerat i Formació Professional, que no s'organitzen en grups bambolla, es permetrà la relació entre alumnes de diferents grups a l'aire lliure.


I les associacions de pares i mares podran tornar a entrar als centres per a realitzar activitats complint les mesures de prevenció.


• Si s'organitza algun acte o celebració en un centre educatiu haurà de ser a l'aire lliure o on es puga garantir una ventilació adequada, no se superarà l'aforament previst en la normativa que estiga vigent i es programaran entrades i eixides escalonades per a evitar aglomeracions.


El protocol també deixa clar que estes mesures podrien canviar en les Zones Bàsiques de Salut si així ho determina en algun moment l'autoritat sanitària.

D'altra banda, quant al pati, el nou text també marca que l'alumnat dels grups bambolla (Infantil i Primària) "podrà interactuar" si té edats similars (és a dir, dels mateixos cursos) i estan a l'aire lliure.


Per a la resta dels nivells (a partir de Secundària i amb distància en classe) també es flexibilitzen les normes sobre l'hora de l'esbarjo, ja que les noves instruccions recullen que "es permetrà la interacció entre l'alumnat de diferents grups a l'aire lliure".

No es permetrà l'entrada al centre a l'alumnat que no porte mascareta

 

En estos casos, les instruccions expliquen que "es farà un requeriment a la família o als representants legals per a instar-los que la utilitze o perquè presenten documentació que justifique la seua no utilització".


"En cas de no fer-ho, no es permetrà l'entrada al centre a este alumnat i es donarà trasllat d'esta situació a la comissió d'absentisme corresponent perquè s'adopten les mesures que es consideren".

🌞 Vols saber l'oratge que farà? Seguix-nos en Instagram!

"672 nous casos i tres defuncions per coronavirus en la Comunitat Valenciana" "Jon Bon Jovi marxa just abans d'un concert per la COVID-19"