Ferrocarrils de la Generalitat aprova l’Oferta d’Ocupació Pública 2022 amb 64 llocs de treball

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha presentat en el Consell d’Administració de l’entitat l’Oferta d’Ocupació Pública (OEP) de l’empresa pública corresponent a 2022, que ascendeix a un total de 64 places.


Rebre les notícies de València Diari

En les pròximes convocatòries de concursos eixiran aquestes places de 2022 i els pendents de 2020 i 2021 que, en el seu conjunt, sumen al voltant de 200, encara que no es realitzaran totes alhora.

Els llocs de treball són 6 places per a oficials o oficiales d’Ofici de Taller a València; 9 places de maquinistes a València; 1 plaça de maquinista a Alacant; 10 places de caps o caps de Circulació a València; 1 plaça de cap o cap de Circulació a Alacant; 29 places d’agents d’estacions a València; 3 places d’agents d’estacions a Alacant; i 5 places de regulador o reguladora en el Lloc de Comandament de València.

Es reserva un 10,93% dels llocs a persones amb discapacitat o diversitat funcional (Art. 64 Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana) en les places d’agents d’estacions de València, per la qual cosa de les 29 previstes en l’OEP, 7 d’elles compliran amb aquesta normativa.

Es contemplaran les mesures i previsions d’adaptació i accessibilitat necessàries perquè les persones amb diversitat funcional puguen realitzar les proves que s’establisquen en condicions concordes amb la seua situació i en termes d’igualtat amb la resta de persones aspirants.

En l’Oferta d’Ocupació Pública es prendran les mesures necessàries per a fer efectiva la igualtat entre dones i homes, de conformitat amb les previsions de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Aquesta Oferta d’Ocupació Pública ha sigut negociada amb les organitzacions sindicals amb representació en els Comités Provincials d’Empresa d’FGV, en sessió celebrada el dia 17 de juny de 2022.

La tramitació de l’Oferta d’Ocupació Pública requereix, com a requisit previ a la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), l’autorització de la Direcció General de Pressupostos de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.

Cal indicar que totes les places que conformen la citada OEP formen part de l’actual Relació de Llocs de treball d’FGV i que, per tant, s’integren la massa salarial de 2022 i compten amb cobertura pressupostària.

Últimes notícies

Notícies relacionades

Activar notificacions D'acord No, gràcies