Convocades les oposicions per a ajudants d’arxius, biblioteques i museus

Biblioteca de l'Espluga de Francolí
Biblioteca de l'Espluga de Francolí

 

El 21 de juliol conclou la sol·licitud a les oposicions en el Ministeri de Cultura per a ajudants d’arxius, biblioteques i museus.

El Ministeri de Cultura i Esport ha convocat el procés selectiu per a ingrés, pel sistema general d’accés lliure i promoció interna, en el Cos d’Ajudants d’Arxius, Biblioteques i Museus.

En total, són 233 vacants d’ocupació pública per a ajudants d’arxius, biblioteques i museus, de les quals, es reservaran 11 per a ser cobertes per persones amb certificat de discapacitat d’almenys el 33%.

El procés selectiu es realitzarà mitjançant el sistema d’oposició per als aspirants que es presenten pel torn d’ingrés lliure.

 

La fase d’oposició estarà formada pels següents exercicis

 

Primer exercici: Consistirà en el desenvolupament per escrit de quatre temes.

Segon exercici: Es desenvoluparà per escrit dos supòsits pràctics. El primer serà una descripció normalitzada d’una unitat documental i després hi haurà un supòsit pràctic sobre el temari d’arxivística.

Tercer exercici: Prova d’idioma. L’opositor haurà de realitzar per escrit un resum en castellà d’un text de caràcter professional no inferior a 400 paraules en anglés o francés.

Mentre que, aquells opositors que es presenten pel torn de promoció interna disposaran també d’una fase de concurs.

Els aspirants hauran d’estar en possessió del títol de Diplomat Universitari, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic o Grau.

 

Distribució de les places oferides

 

D’una banda, les vacants convocades corresponen a l’oferta d’ocupació pública de 2018 en la qual són 124 d’accés lliure i 11 de promoció interna. Així mateix, queden distribuïdes en:

Secció Arxius: 43 places d’ingrés lliure i 3 places per promoció interna.

Secció Biblioteques: 44 places ingresse lliure i 6 places per promoció interna.

Secció Museus: 37 places són d’accés lliure i 2 mitjançant promoció interna.

D’altra banda, en l’oferta d’ocupació pública pertanyent l’any 2019 es convoca un procés selectiu per a cobrir 109 places pel sistema d’ingrés lliure i 24 places pel sistema de promoció interna.

Secció Arxius: 31 places d’accés lliure i 12 places d’accés per promoció interna.

Secció Biblioteques: 40 places ingresse lliure i 9 per promoció interna.

Secció Museus: 38 places són d’ingrés lliure i 3 per promoció interna.

Punxa ací per a accedir a la sol·licitud de la convocatòria d’ocupació pública per a ajudants d’arxius, biblioteques i museus.