En males condicions i tancats en gàbies, gossos sense xip en aeroports a l’espera de ser retornats o sacrificats

Compartir:

Denuncien el presumpte sacrifici d'animals sans en els aeroports espanyols arran del cas Luno

El 13 de març de 2022, Luno, un gos que viatjava amb la seua propietària a Madrid des de Costa Rica va quedar atrapat per més de tres setmanes en les duanes de l’aeroport Adolfo Suárez Madrid Barajas en mancar de microxip que permetera garantir la vacunació antiràbica en origen que sí que va aportar el seu responsable. Hui dia, continua retingut indefinidament en una gossera autonòmica a l’espera de judici.

Quan es donen aquest tipus de situacions, el Reglament de l’UE i del Govern proporciona tres solucions que els responsables de duanes han de traslladar al propietari: a) reexpedició de l’animal al país d’origen; b) aïllament (amb l’esmena per a regularitzar la situació sanitària sota quarantena) i, finalment, c) sacrifici. Cal recordar que el Codi Penal espanyol detalla que provocar la mort a un animal sa és un delicte.

El cas de Luno ha ordit una investigació de la normativa i procediments legals que podria traure a la llum la possible existència d’un número indeterminat d’animals sans amb problemes de documentació que estarien sent silenciosament sacrificats en aeroports espanyols amb autorització dels seus titulars al no oferir-se, per part dels Llocs d’Inspecció Fronterers (PIF) dependents del Ministeri d’Agricultura, cap possibilitat de quarantena per a esmenar la situació.

L’equip legal del Partit Animalista PACMA, sol·licitarà, arran del cas Luno, comptes al Govern sobre la quantitat d’animals que podrien estar sent sacrificats o retornats als seus països sense garantia de benestar en els Llocs d’Inspecció Fronterers dels aeroports espanyols arran d’una presumpta aplicació errònia de la normativa europea.

PACMA denuncia que el sacrifici que si contempla el reglament europeu no seria viable al nostre país, podent oferir-se únicament la quarantena o la reexpedició, “una cosa que tampoc es va respectar en el cas de Luno”, expliquen.

El Codi Penal espanyol detalla que provocar la mort a un animal sa és un delicte

Segons la investigació realitzada per experts de la formació política animalista, en els aeroports espanyols no sols s’estaria oferint l’opció de sacrifici (per a aquells propietaris que no volgueren reexpedir als seus animals), sinó que no s’estaria informant degudament els usuaris de la possibilitat de realitzar una quarantena per a esmenar la situació i assegurar l’entrada legal de l’animal al país.

Instal·lacions insuficients en els Llocs d’Inspecció Fronterers: possible causa de decisions arbitràries del Ministeri d’Agricultura

D’altra banda, PACMA també denuncia que els PIF espanyols, seguint l’exemple d’un dels aeroports més importants del país com és el de Madrid, no estan habilitats ni compten amb instal·lacions per a albergar animals en aquestes circumstàncies durant llargs períodes de temps.

El gos Luno va estar en una gàbia durant diverses setmanes, convivint eventualment amb els seus excrements a causa del poc espai del qual disposava per a moure’s, i sense tindre aigua a disposició perquè, segons la responsable de l’Àrea de Sanitat Animal, “la tirava” i per això no havia de tindre-la dins de la gàbia.

Per a evitar aquestes situacions, Jacqueline García, advocada col·laboradora de PACMA, explica que “resulta imprescindible que cada PIF compte amb les infraestructures necessàries, o bé amb convenis de serveis externs amb experts en cura i benestar animal, que garantisquen el benestar físic i mental dels animals durant el temps en el qual es tramiten els seus expedients de regularització, tal com el preveu la normativa europea”.

“Si l’Aeroport Adolfo Suárez Madrid Barajas no disposa d’espais habilitats per a aquests casos, llavors no hauria de ser un Lloc d’Inspecció Fronterer que reba animals, però com és un aeroport de la capital, el problema radica en un dèficit de la inversió per part del Ministeri d’Agricultura”, apunta García, “als animals, encara que hagen de ser reexpedits en alguns casos, cal mantenir-los en bones condicions i no en gàbies, ja que hi ha vols que només ixen una vegada a la setmana, com va ser el del cas de Luno, i aquestes gàbies només són vàlids per a unes hores”. Per a casos com el del gos Luno, es degué comptar amb mitjans per al seu trasllat a un espai habilitat per a ser mantingut en condicions de benestar animal.

Aeroport del Prat, l’únic a Espanya amb un conveni acceptable gràcies al cas del gos Buddy l’any 2015.

Arran del cas del gos Buddy, atrapat l’any 2015 en l’Aeroport del Prat de Barcelona en una situació similar a la de Luno, es va establir un conveni en 2021 que garanteix que tot animal que arribe a aqueill aeroport en una situació burocràtica o sanitària irregular, puga guardar quarantena en un espai habilitat convenientment per a garantir el seu benestar físic i mental fins a la resolució del seu expedient.

L’equip legal d’AGERAA en col·laboració amb PACMA assegura que potenciaran, per totes les vies possibles, un canvi en la normativa europea perquè deixe de contemplar-se el sacrifici com una opció. També afirmen que sol·licitaran tota la informació necessària i realitzaran els tràmits legals pertinents per a garantir el correcte tractament i gestió dels animals arribats a Espanya en situació irregular amb la finalitat d’impedir sacrificis, al seu judici, “absolutament evitables i il·legals, per tractar-se de presumptes delictes encoberts per la falta de recursos que el Ministeri d’Agricultura segurament ve negant-se a proporcionar” i facilitar les vies d’entrada assegurant els protocols sanitaris tal com l’exigeixen els Reglaments Europeus.

EL MÉS LLEGIT

Quants diners has de tindre estalviat per a tindre una bona jubilació?

Estalviar per a la teua jubilació és una necessitat si vols mantindre el mateix nivell de vida, una vegada arribe la teua edat de retir

Més del 90% de les adopcions de gossos a Espanya són exitoses

Ni la raça ni l'edat són un impediment per a establir un vincle amb l'animal

Alfafar construirà la residència i el centre de dia de majors

L'ajuntament ha aprovat per unanimitat en el ple l'acceptació de la delegació de la Generalitat Valenciana per a construir la Residència i el Centre de Dia per a majors

Sanitat aprova una oferta d’empelo amb 10.000 noves places

Inclou 9.502 places estatutàries, 234 places de funcionaris de gestió sanitària i 151 places corresponents a l'OPE 2022