El telèfon d’atenció a la conducta suïcida (024) ja està operatiu

El Ministeri de Sanitat ha presentat la línia 024 d’atenció a la conducta suïcida, una iniciativa que comença a funcionar a partir de hui i que desenvolupa Creu Roja per a atendre persones amb el risc de suïcidi.


Rebre les notícies de València Diari

El telèfon d’ajuda preventiva a les persones amb el risc de conducta suïcida és gratuït, anònim i confidencial, tal com va establir la Direcció General de Salut Pública en una resolució publicada el passat 10 de febrer.

L’últim any han aflorat diversos estudis de fundacions i associacions relatius a la conducta suïcida.

Educació i Sanitat amplien la coordinació per a abordar la salut mental i idees suïcides en l’alumnat
Les conselleries d’Educació, Cultura i Esport i de Sanitat Universal i Salut Pública han abordat en una reunió de la Comissió Sanitat-Educació el reforç dels protocols, pautes i mesures de suport per a l’acompanyament emocional i de salut mental entre l’alumnat.

En la reunió, a més de la directora general d’Inclusió Educativa, Raquel Andrés, també ha participat la directora general d’Assistència Sanitària, Mariam Garcia Layunta, i el comissionat de Presidència de la Generalitat per al Pla valencià d’acció per a la salut mental, drogodependències i conductes addictives, Rafael Tabares.

En aquest sentit, la directora general d’Inclusió Educativa, Raquel Andrés, ha destacat “el treball conjunt i coordinat de les dos conselleries per compartir recursos amb els quals fer front als problemes de salut mental del nostre alumnat i facilitar, al mateix temps, la tasca d’assessorament i relació entre el personal d’orientació educativa dels centres educatius i de les noves unitats especialitzades d’orientació amb les unitats de salut mental infantil i de l’adolescència (USMIA)”.

Educació, amb l’objectiu de millorar l’acompanyament de l’alumnat en el seu desenvolupament emocional, ha implantat aquest curs un nou model d’orientació educativa que incrementa un 37% més les orientadores i els orientadors en els centres educatius, amb més personal especialitzat que garantisca una millor atenció a l’alumnat. Aquest model inclou, a més, 6 unitats especialitzades d’orientació (UEO) completament noves, conformades per 101 especialistes per a assessorar els equips i departaments d’orientació educativa dels centres.

Després de molts anys de col·laboració entre el sector sanitari i educatiu en promoció i educació per a la salut a l’escola, es planteja la necessitat de renovar compromisos, enfortir els llaços existents i apostar per noves estratègies que cobrisquen els vells i els nous problemes”, indica la directora general d’Assistència Sanitària.

El nostre compromís en l’àmbit educatiu passa per la creació de programes conjunts que asseguren la qualitat de les intervencions que s’han de desenvolupar; l’elaboració i avaluació d’un projecte coordinat per la detecció i atenció precoç a menors amb problemes de salut mental i la renovació dels protocols de coordinació entre el sistema de salut mental i els centres docents per a atendre situacions relacionades amb la salut mental”, afig Mariam García Layunta.

Millorar la coordinació d’aquest nou model d’orientació educativa amb la xarxa d’USMIA de Sanitat de la Generalitat ha sigut un dels objectius de la reunió, i per això han participat en la trobada les coordinadores de les UEO de convivència i conducta d’Alacant, Castelló i València, i també de les unitats educatives terapèutiques (UET), al costat de psicòlogues, psiquiatres i treballadores socials de les USMIA de la Ribera, Campanar, Malva-rosa, Castelló de la Plana, la Marina Baixa i l’Hospital General d’Alacant.

Línies de treball

Una de les línies de treball que s’han establit en la Comissió Sanitat-Educació és la simplificació de coordinació entre el personal d’orientació dels centres educatius i les USMIA a l’hora d’establir el pla terapèutic específic per a cada alumne o alumna amb problemes mentals i que inclou les accions coordinades que han de desenvolupar els equips docents i d’orientació i els equips mèdics.

Igualment, una altra via que s’està treballant és l’adaptació de les pautes d’actuació conjuntes entre els centres educatius i les USMIA al nou model d’orientació educativa, tant pel que respecta a les agrupacions de centres educatius i les UEO com les millores que està introduint Sanitat en l’estructura de les USMIA.

També s’ha abordat en la reunió la necessitat de reforçar el suport específic en els casos de conductes autolítiques i d’ideacions suïcides. En aquest sentit, Educació, a través de les UEO i el nou model d’orientació, ja ha implantat noves guies, protocols i actuacions centrades en l’acompanyament emocional i educatiu de l’alumnat per a donar resposta a les seqüeles que s’arrosseguen per la pandèmia, que se sumen a les ja existents.

Un altre punt que s’han tractat és el suport específic a l’alumnat amb problemes mentals, tant al qual està escolaritzat en les unitats educatives terapèutiques (UET), com al que rep atenció educativa domiciliària.

Últimes notícies

Notícies relacionades

Activar notificacions D'acord No, gràcies