La Conselleria prorroga els contractes del personal eventual

La pròrroga, que serà fins a novembre, es podrà allargar si la situació ho aconsella
La Conselleria prorroga fins a novembre els contractes de personal eventual | Wikipedia

 

La Mesa Sectorial celebrada esta dijous ha aprovat, per unanimitat, la resolució de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, en relació a l'adopció de mesures relatives al personal al servici de les institucions Sanitàries del Servici de Salut de la Comunitat Valenciana, amb motiu de la pandèmia provocada per la COVID-19.

 

Sempre des del marc de la flexible adaptació, tant pel que fa a la tornada a la nova normalitat com a les diferents situacions que es vagen produint respecte a l'evolució de la pandèmia, s'ha aprovat, com a primera mesura, prorrogar fins al 30 de novembre de 2020 els nomenaments de personal de caràcter eventual formalitzats i/o prorrogats des del 28 de febrer de 2020. L'objectiu és cobrir les necessitats originades per la crisi de la COVID-19. Esta pròrroga podrà estendre's si la situació epidemiològica ho aconsella.

 

Queda oberta la possibilitat d'oferir al personal que finalitze amb avaluació positiva els programes formatius de l'últim any de formació sanitària especialitzada per a les titulacions universitàries de grau/llicenciatura de Medicina, Infermeria, Farmàcia i d'àmbit de la Psicologia, Química, Biologia i Física, bé un nomenament temporal eventual de 6 mesos, prorrogables si la situació assistencial ho requerix, o bé l'ocupació temporal de les places de vacants, sempre respectant el dret preferent del personal inscrit i disponible en les llistes d'ocupació temporal.

 

S'ha aprovat també la proposta de gaudi per part del personal de les Institucions Sanitàries de dies de permís i de vacacions (juliol, agost i setembre) garantint, en tot moment, la necessària assistència i la cobertura mínima del 70% del personal de cada servici o unitat, llevat que l'evolució de la pandèmia aconselle un percentatge superior i, tot això, donant complida informació a les juntes de personal.

 

Es qualifiquen com a places de difícil cobertura les ocupades per personal que ha desenvolupat les seues funcions en les Institucions Sanitàries del Sistema Valencià de Salut, durant el temps de duració de l'estat d'alarma provocat per la COVID-19.

 

D'altra banda, es procedirà a l'adaptació dels Acords de Gestió relatius a l'exercici 2020 amb la finalitat de què s'ajusten per a reflectir la incidència del període d'emergència sanitària en els diferents indicadors, metes i objectius establits.

 

Finalment, en els sistemes de carrera i desenvolupament professional, s'ha aprovat l'adopció de diferents mesures entre les que es destaca que en l'avaluació de l'àrea de compromís amb l'organització s'assignarà el màxim de crèdits possibles en relació al període de l'exercici 2020.

📸 L'actualitat valenciana en imàtgens! Seguix-nos en Instagram

🌞 Vols saber l'oratge que farà? Seguix-nos en Instagram!