La cocaïna saca distància al cànnabis en el tractament d’addiccions

L’addicció a la cocaïna va augmentar notablement respecte al consum addictiu del cànnabis en 2021 segons l’última memòria de la Fundació Patim. Així, amb un 27% d’usuaris atesos l’any passat respecte un 17% en 2020 va traure distància al consum de cànnabis que va descendir d’un 11% a un 6%.


Rebre les notícies de València Diari

De fet les addiccions per cocaïna o cocaïna unida a alcohol o altres substàncies suposen més del 50% de les causes per les quals els usuaris acudeixen a Patim. La segona raó és l’alcohol, amb un 28%, seguida de les addiccions no lúdiques.

Respecte a aquestes últimes, com a novetat, la memòria de Patim que recull en xifres les atencions rebudes per les 1173 persones amb les quals va treballar, indica que “per primera vegada el joc en línia, i especialment el de les apostes esportives, supera al presencial”.

Aquests són algunes de les dades més significatives en l’àrea assistencial, un dels vessants en les quals es desenvolupen els 30 programes que es van dur a terme aquest últim any, dos més que l’any anterior.

Del total de persones ateses, 415 se situen l’àrea de prevenció, 22 en assessorament, 342 en l’àrea assistencial i 194 en integració sociolaboral.

Quant al pressupost, en 2021 Patim va comptar amb un pressupost de 648.011 euros -el que suposa un augment del 6,31% respecte a l’any anterior- del qual el 52% correspon a finançament públic, un 41% a ingressos per activitat, un 5% a finançament privat i un 1% a ingressos propis i donacions.

42 anys, la mitjana d’edat dels usuaris

Un altre de les dades significatives que es desprén d’aquest informe és el de l’augment de la mitjana d’edat dels usuaris que atén Patim. Un perfil que ha pujat als 42 anys i que continua sent el d’un home actiu laboralment i en molts casos amb estudis.

En el cas de les addiccions al joc, el perfil mitjà correspon a un home, de 30 anys, amb estudis, amb treball i una vida normalitzada. I quant a les raons que en aquest apartat apunten a l’augment d’addiccions a les apostes esportives es deu, al fet que “aquesta modalitat s’ha normalitzat com una eixida d’oci”, segons ha indicat el psicòleg de Patim Saúl D’Oleo,

Patologies duals i assessorament jurídic unit a les addiccions

Una altra dada rellevant d’aquest informe, és que el 23% de persones ateses pateix patologia dual, és a dir, un trastorn per addicció i un trastorn psiquiàtric; mentre que el total de dones usuàries va descendir un 10% respecte a 2020, encara que va haver-hi més dones que van completar els programes.

Respecte a l’àrea d’assessoria jurídica, Carolina de Mingo ha indicat que es registren 22 casos, i ha destacat l’apartat de conductes violentes, on va haver-hi intervencions amb homes en les dos presons de la província, tallers per a conductes violentes en homes dins i fora dels centres penitenciaris, apoderament de la dona també dins i fora de les presons i el taller Regenerar per a aconseguir relacions de parella igualitàries.

Últimes notícies

Notícies relacionades

Activar notificacions D'acord No, gràcies