Saps com 'mesura' Sanitat l'alerta Covid en els municipis?

Estos són els indicadors que s'han tingut en compte per avaluar el risc dels diferents municipis i seleccionar els que estan en risc molt alt
El president de la Generalitat costat de la consellera de Sanitat en el punt de vacunació massiva de la Ciutat dels Arts i els Ciències |


Seguint les indicacions marcades en el document "Actuacions de resposta coordinada pel control de la transmissió de COVID-19", elaborat per la Ponència d'Alertes i Plans de Preparació i Resposta, aprovat per la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut i acordat pel Ple de Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (última actualització 2 juny 2021), s'han calculat un conjunt d'indicadors principals per a l'avaluació de risc i establir llindars per determinar si el risc és baix, mitjà, alt o molt alt d'acord amb cada un d'ells.

La combinació del resultat dels indicadors posiciona al territori avaluat en un nivell de risc que es correspon amb quatre nivells d'alerta.

Per a cada territori avaluat (Comunitat Valenciana, Departament, municipi) s'han calculat els signants indicadors que es classifiquen segons els Nivells que s'indiquen A continuació:

Indicador

N0: Nueva Normalidad

N1: Riesgo Bajo

N2: Riesgo Medio

N3: Riesgo Alto

N4: Riesgo Muy Alto

I.A. últimos 14 días (IA14)

<=25

>25 a <=50

>50 a <=150

>150 a <=250

>250

I.A. últimos 14 días en mayores de 65 años (IA14.65m)

<=20

>20 a <=50

>50 a <=100

>100 a <=150

>150

Inc.Diagnóstico (ID)

No incremento

<20

>=20 a 60

>60 a 120

>120

Porc.Trazabilidad (Porc.Traza)

>80

<=80 a >65

<=65 a >50

<=50 a >30

<=30

Porc.Positividad PDIA (PositPDIA)

<=4

>4 a <=7

>7 a <=10

>10 a <=15

>15

Número reproductive básico instantáneo(Rt)

<=1

>1 a <=1.1

>1.1 a <=1.5

>1.5 a <=2

>2

Indicador de exceso de casos respecto del global de la C.Valenciana(IEC)

N.Casos < Mínimo esperado

N.Casos inferior al perc.25% de los esperados

N.Casos entre el perc.25% y el 75% de los esperados

N.Casos entre el perc.75% y el máximo de los esperados

N.Casos superior al máximo esperado

Cadascuna d'estes categories es considera en l'ordre en el qual es defineixen com a nivell 0, 1, 2, 3 i 4.

Indicadors principals seleccionats 

 

Incidència acumulada dels últims 14 dies ( IA14 ): Casos amb data de diagnòstic en els últims 14 dies.


Incidència acumulada dels últims 14 dies en persones de 65 anys o més ( IA14.65m ): Casos amb edat de 65 anys o més amb data de diagnòstic en els últims 14 dies.


Increment Diagnòstic ( ID ): Increment diagnòstic percentual dels casos diagnosticats en els darrers 7 dies respecte de la mitjana de les dos setmanes anteriors.


Percentatge de Traçabilitat dels casos en els últims 14 dies ( Porc.Traza ): Percentatge de casos diagnosticats en els últims 14 dies que confirmen haver tingut contacte amb un cas a l'enquesta corresponent.


Percentatge de Positivitat de Proves Diagnòstiques d'Infecció Activa ( PositPDIA ): Percentatge de proves positives d'entre les proves realitzades a persones que es registren en este territori en els darrers 7 dies.


Nombre reproductiu bàsic instantani ( Rt ): El Rt és una estimació en cada moment de temps del nombre reproductiu bàsic ( R0 ), que estima la mitjana de nombre de casos secundaris que genera un cas infectat.

Una estimació d'este indicador inferior a 1 apunta a una situació de l'epidèmia controlada.


Indicador d'excés de casos en els darrers 7 dies respecte a l'esperat segons risc de la Comunitat Valenciana i la població de cada territori ( IEC ): Este indicador es calcula a partir del risc mitjà estimat a la Comunitat Valenciana i les poblacions de cada territori, comparant els casos observats amb els esperats en cas que el risc fos homogeni en tota la Comunitat.

🌞 Vols saber l'oratge que farà? Seguix-nos en Instagram!

"Puig confirma que la meitat de la Comunitat Valenciana tindrà restriccions de mobilitat" "CORONAVIRUS COMUNITAT VALENCIANA: 3.015 nous casos i dos defuncions"