30 minuts per a detectar la presència i la infecció del COVID-19

El kit desenvolupat per l'Hospital Clínic de València té una alta sensibilitat i la seua especificitat del 100%


L'Institut d'Investigació Sanitària INCLIVA, de l'Hospital Clínic de València, ha desenvolupat un kit de detecció ràpida del COVID-19, ja disponible per a ser utilitzat, que permet determinar en molt poc temps la presència del virus.


Este kit parteix dels resultats del projecte ‘Detecció i caracterització ràpida de COVID-19 i del pacient’ -que té com a investigador principal al Dr. Felipe Javier Chaves, director de la Unitat de Genòmica i Diabetis d'INCLIVA, en col·laboració amb el Servei de Microbiologia i Parasitologia de l'Hospital Clínic de València, sota la direcció del Dr. David Navarro- que va obtindre l'abril de 2020 finançament de l'Institut de Salut Carles III (ISCIII) en el marc de la convocatòria de Sol·licitud urgent d'expressions d'interés per al finançament extraordinari de projectes d'investigació sobre SARS-COV-2 i la malaltia COVID-19.

En el projecte també ha participat el Servei de Pneumologia del mateix Hospital, dirigit pel Dr. Jaime Signes Costa, i el Grup del Dr. JC. Martín-Escudero del Servei de Medicina Interna de l'Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.


Els principals avantatges del kit desenvolupat són la seua alta sensibilitat (molt pròxima a la PCR), la seua especificitat del 100% (no hi ha falsos positius, no detecta com a positius cap cas negatiu), evita també els falsos negatius, l'absència d'extracció d'ARN (la mostra es deposita en un tampó i es pot utilitzar directament amb la qual cosa s'estalvien costos i temps) i la seua rapidesa (en 20-30 minuts es tenen els resultats).

La manipulació necessària és molt senzilla i sense equipament complex que facilita la seua utilització en diferents àmbits, com a centres de salut i urgències. La sensibilitat i especificitat obtinguda és superior a la que presenten els test d'antígens i una mica inferior a la de la PCR, si bé este kit és molt més ràpid i senzill de fer.

Els kits poden utilitzar-se a partir de mostres de diferent origen (exsudat nasal, mostra nasofaríngia o raspat bucal) mitjançant un procediment molt senzill i de mínima manipulació, tant per al processament de la mostra com per a l'anàlisi de resultats. Els resultats poden determinar-se a simple vista.

Els kits es basen en amplificació isoterma de regions específiques del virus i d'un gen humà que produeixen un canvi de color en la reacció quan la mostra és positiva. L'ús d'un control intern permet determinar si les mostres s'han pres i processament correctament, evitant-se que mostres que no s'han pres o conservat bé puguen interpretar-se com a mostres negatives.

El projecte mitjançant el qual s'ha desenvolupat este procediment, al llarg de dotze mesos, ha inclòs diverses activitats: determinació de les seqüències d'interés necessàries per a l'amplificació; desenvolupament de sistemes d'amplificació; obtenció de mostres, desenvolupament de sistemes mitjançant PCR ràpida i convencional; desenvolupament de sistemes d'amplificació isoterms i la seua validació.

🌞 Vols saber l'oratge que farà? Seguix-nos en Instagram!

"Es podrà demanar cita per a vacunar-se contra el coronavirus sense límit d'edat" "168 casos nous i cinc defuncions per coronavirus en la Comunitat Valenciana"