Mites sobre la donació de sang que cal desmentir ja


Rebre les notícies de València Diari

Espanya està vivint un període d’escassetat de donants de sang i els hospitals estan especialment necessitats de voluntaris que s’arromanguen i cedisquen la seua vena durant uns minuts.

A continuació, pots descobrir els falsos mites més estesos i comprova si pots o no donar sang. Al final, qui té l’última paraula és l’equip mèdic del centre de donació.

Mite 1: Les persones tatuades o amb pírcings no poden donar sang

Moltes persones tatuades o amb perforacions donen per fet que ja no poden donar sang, però això no és cert.

Per norma general, s’estableix un període d’exclusió de quatre mesos des de la data del tatuatge o el pírcing. Passat aqueix període, pot donar sang amb normalitat.

Mite 2: Viatjar fora del país et descarta per a donar sang en el futur

Sí que hi ha països, sobretot tropicals, als quals se’ls imposa un període d’exclusió per ser zones amb major prevalença de malalties endèmiques, com la malària. Aquest període d’exclusió depén del país i fins i tot la zona del país que es visite, però són exclusions temporals per a garantir que el donant no ha contret cap malaltia que puga transmetre-li al receptor.

Mite 3: Si pateixes una malaltia, no pots donar

Existeixen problemes de salut que sí que exclouen de manera definitiva al donant, com les malalties transmissibles per sang (la sida, l’hepatitis B i C o la sífilis). Altres malalties, com l’hepatitis A, no exclouen, i si ho fan, és de manera temporal i segons el criteri de cada centre.

Tindre problemes de tensió, hipotiroïdisme o diabetis (sense insulina) condicionen, però no exclouen al donant. De manera similar, la menstruació, en absència d’altres problemes de salut, tampoc és motiu d’exclusió.

En el cas de les al·lèrgies, la viabilitat i els possibles períodes d’exclusió depenen de la gravetat dels símptomes, de si ha pres medicació i de si ha requerit ingrés hospitalari.

Si tens dubtes sobre el teu cas concret, el millor és consultar-lo amb el metge o amb qualsevol punt de donació de sang.

Mite 4: Si t’han posat la vacuna contra el coronavirus, ja no pots donar

Al contrari. L’única condició és esperar 48 hores i haver superat els possibles efectes adversos.

A l’estiu de 2021, el Ministeri de Sanitat ja va haver de desmentir aquesta faula davant la perillosa reducció de donants de sang.

Tampoc existeix cap problema per a donar si has rebut la vacuna de la grip. Si tens dubtes amb altres vacunes que t’hages posat recentment, qualsevol centre de donació de sang estarà encantat de resoldre-les.

Mite 5: No pots donar si has tingut la covid-19

Mentre estigues contagiat de coronavirus o tingues símptomes compatibles amb la Covid-19, no pots donar sang. Aïlla’t i descansa. No obstant això, que hages passat el coronavirus no t’impedeix ser donant de sang en el futur.

En el cas que hages sigut asimptomàtic, pots donar sang una vegada transcorreguts 7 dies des del diagnòstic.

Si has tingut símptomes lleus o moderats, n’hi ha prou que esperes 7 dies des de la desaparició dels símptomes.

Si has patit símptomes greus o requerit ingrés hospitalari, hauràs de deixar passar almenys 14 dies des de la fi dels símptomes o des de l’alta hospitalària.

Mite 6: No pots donar si eres homosexual

Encara que la llista de països que encara mantenen aquesta prohibició és extensa (i no cal eixir d’Europa per a trobar exemples), a Espanya no existeix tal discriminació a l’hora de donar sang. Sí que s’estableix un període d’exclusió en cas de mantindre relacions sexuals amb parelles no habituals, però és una exclusió que no depén de l’orientació sexual.

 

Mite 7: Donar sang et torna més vulnerable al coronavirus

 

El fet de donar sang no et provocarà un major risc de contraure aquesta o cap altra infecció ni afeblirà el teu sistema immune.

Com és lògic, els teus nivells de ferro es reduiran i tampoc convé que realitzes activitats físiques intenses durant almenys un dia, però això se soluciona ràpid reposant líquids i vitamines.

Mite 8: Donar sang és un negoci

 

Fals. A Espanya ni es cobra ni es paga per donar sang. De fet, donar sang comporta despeses de material, personal, extracció, anàlisi, conservació, etc., que recauen sobre el sistema sanitari o, en el cas dels hospitals privats, sobre les asseguradores mèdiques.

Els donants són voluntaris anònims i comerciar amb les seues dades està expressament prohibit per llei.

Limitacions a tindre en compte abans de donar sang

 

Com a mesures de protecció del donant, sí que existeixen limitacions per pes o per edat. Com a norma general, s’exigeix un pes mínim de 50 quilos i una edat compresa entre els 18 i els 65 anys, encara que el límit pot baixar a 60 anys si és la primera vegada que dona sang o arribar als 70 anys si és un donant “veterà” i l’avaluació mèdica garanteix que continua sent apte.

També hi ha medicaments que t’exclouen temporalment com a donant (com els ansiolítics i els psicofàrmacs) i altres que condicionen la classe de donació que pots realitzar (com els antiinflamatoris no esteroidals).

És important matisar que, en molts casos, la causa d’exclusió no és el medicament en si, sinó la malaltia o la malaltia per la qual estàs prenent aqueix medicament. El consum de drogues injectables és motiu d’exclusió definitiva.

Les substàncies anabolitzants també són incompatibles amb la donació de sang i depén de cada centre mèdic valorar si impliquen una exclusió definitiva o temporal.

El consum d’altres drogues, com la marihuana o la cocaïna, pot suposar una exclusió definitiva o temporal depenent del criteri del metge, no tant per l’efecte de les drogues en si sinó per l’estil de vida que puga portar aparellat el donant.

El consum de tabac no és excloent, però el consum d’alcohol, fins i tot sent moderat i esporàdic, pot arribar a ser-ho durant un temps.

Últimes notícies

Notícies relacionades

Activar notificacions D'acord No, gràcies