Sanitat convoca l’edició 2023 de les llistes d’ocupació temporal

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha publicat a la seua pàgina web la convocatòria de l’edició 2023 de les llistes d’ocupació obertes i permanents, que en presenta dos novetats respecte de les anteriors: la introducció de nous cossos i escales, i la inclusió dels departaments de Dénia i Manises. A més, se simplifica l’aportació de nous mèrits per als quals ja formaran part d’edicions anteriors.


Rebre les notícies de València Diari

Esta edició 2023 incorpora cossos i escales de l’Annex IV de la Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Funció Pública Valenciana: administratius, administratives i auxiliars de gestió sanitària, auxiliars de Salut Pública i subalterns i subalternes de Salut Pública.

També s’hi inclouen nous cossos i escales creats per la Llei 8/2022, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat, en concret, tècnics i tècniques de comunicació, psicòlegs i psicòlogues, treballadors i treballadores socials i nutricionistes, en tots quatre casos tant d’Administració Sanitària com de Salut Pública.

D’altra banda, l’edició 2023 de les llistes d’ocupació incorpora els Departaments de Salut de Manises i Dénia.

Dos parts per completar el procediment

El procediment consta de dos parts i està disponible, des de hui 6 d’abril, les 24 hores del dia en el lloc web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a l’apartat de Recursos Humans, Llista d’ocupació temporal oberta i permanent.

Es tracta, de fet, de la quarta borsa de treball que es publica des que les llistes de feina estan obertes 24/7, cada dia de l’any i a tota hora (amb una data de tall fins a la qual es tenen en compte les sol·licituds per a cadascuna de les edicions i una data límit d’obtenció dels requisits i mèrits a baremar).

En este sentit, les sol·licituds d’inscripció presentades des de l’1 d’abril del 2023 fins al 31 de desembre del 2023 formaran part de l’edició 2023; i la data límit d’obtenció dels requisits i dels mèrits serà el 30 de setembre del 2023.

La inscripció es realitza de manera telemàtica mitjançant certificat digital, DNIe o Cl@ve permanent, i es pot fer per a un màxim de tres categories professionals diferents i, per a cadascuna, es poden seleccionar set departaments de salut com a màxim.

En una segona sol·licitud, que cal fer en un termini màxim de 10 dies hàbils després de la primera (la inscripció), s’hi ha de presentar la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits.

Ara bé, no cal presentar la documentació que acredite requisits ni mèrits computats ja en altres edicions anteriors, ni aquells que computen d’ofici la Conselleria (serveis prestats en institucions sanitàries directament gestionades per la Conselleria, coneixements de valencià expedits o registrats per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i nota d’oposició).

També a partir d’esta edició 2023, els qui vulguen afegir nous mèrits que no valore d’ofici l’Administració, no hauran de presentar la sol·licitud telemàtica d’elecció de categories i departaments, únicament hauran de fer la segona part del procediment, és a dir, la presentació de la documentació acreditativa dels requisits i els mèrits.

Últimes notícies

Notícies relacionades

Activar notificacions D'acord No, gràcies