Cobreix l’assegurança els danys del volcà?

Noves imatges: el volcà de La Palma com mai abans l'has vist
Noves imatges: el volcà de La Palma com mai abans l'has vist

 

Milers de persones residents a la Palma estan veient com desapareixen els seus habitatges davall de la lava expulsada pel volcà de Cimera Vella.

La pèrdua dels seus béns, sens dubte, comportarà un dur colp emocional, però també econòmic, perquè moltes d’elles hauran de començar de zero.

A més, la situació s’agreuja pel fet que les asseguradores no cobreixen els danys provocats per les erupcions volcàniques, ja que consideren este fenomen com un risc extraordinari, igual que les grans inundacions o les tempestats ciclòniques.

No obstant això, les cases continuen estant protegides en estes situacions. “Si es revisa la pòlissa per a veure si hi ha una cobertura específica per a les catàstrofes naturals com és el cas de l’erupció d’un volcà i no apareix, cal tindre en compte que així i tot, l’habitatge sí que estarà protegida. En estes greus situacions no són les asseguradores les que assumeixen el cost dels danys, sinó que és el Consorci de Compensació d’Assegurances qui es fa càrrec de la responsabilitat, encara que dependrà de cada cas particular”, explica Víctor López, responsable d’asseguradores de Rastreator.

El Consorci de Compensació d’Assegurances (CCS) és una empresa pública finançada amb les aportacions de les asseguradores.

Les erupcions volcàniques, un risc extraordinari

 

Les asseguradores consideren les erupcions volcàniques com un risc extraordinari i estes solen escapar a la cobertura de l’assegurança. També ho són, entre altres, les caigudes de cossos celestes, aeròlits o les tempestats ciclòniques atípiques. En les condicions de l’asseguradora Mapfre pot llegir-se per exemple, que no cobreixen “les inundacions extraordinàries, huracans, tempestats, erupcions volcàniques, moviments sísmics…”

També podem llegir sobre les erupcions volcàniques en les condicions de l’assegurança de Caser, on exclouen: “els sinistres ocorreguts en cas de: incendis, inundacions, terratrémols, erupcions volcàniques, huracans i altres fenòmens sísmics i meteorològics similars…”.

Ara bé, perquè l’entitat cobrisca els danys, l’afectat està obligat a tindre contractat una assegurança de llar i estar al corrent del pagament de les quotes. En canvi, si l’erupció volcànica de la Palma es declarara catàstrofe natural, la situació canviaria, perquè seria el Govern qui es faria càrrec de les indemnitzacions.

El Consorci de Compensació d’Assegurances (CCS) és una empresa pública finançada amb les aportacions de les asseguradores.

Què cobreix el Consorci?

 

El Consorci només es fa responsable dels danys “en determinats successos, encara que els esdeveniments no afecten un gran nombre d’assegurats o a una extensió territorial molt àmplia. Tampoc és necessari que les institucions declaren una zona com a catastròfica per a accedir a la indemnització del Consorci”. 

 

 

Estos són els esdeveniments extraordinaris que cobriria:

 

Fenòmens de la naturalesa: estan coberts de manera automàtica els danys ocasionats per alguns desastres naturals, com a inundacions extraordinàries, terratrémols, sismes submarins, erupcions volcàniques, tempestat ciclònica atípica i caiguda de cossos siderals i aeròlits.

En el cas de les erupcions volcàniques, la indemnització arribarà si l’Institut Geogràfic Nacional (IGN) emet abans una certificació.

Altres danys: També es cobreixen els perjudicis ocasionats violentament per actes de terrorisme, rebel·lió, sedició, motí i tumult popular, així com fets o actuacions de les Forces Armades o de les Forces i Cossos de Seguretat en temps de pau.

 

Com sol·licitar les ajudes?

 

“El Consorci recomana presentar la sol·licitud com més prompte millor per a facilitar la valoració dels danys i agilitar els tràmits, encara que en este cas, caldrà esperar a l’evolució de l’erupció per a poder avaluar estos danys. El termini que estableix la Llei de Contracte d’assegurança és de set dies des que es produeix el sinistre, però el CCS acceptarà la teua petició, encara que es presente fora de termini”, explica Víctor López.

En qualsevol cas, per a demanar la indemnització és necessari acreditar que s’han produït danys, amb el que l’assegurat haurà d’accedir al seu domicili quan puga per a fer un llistat de les pèrdues materials patides i recopilar les factures de les despeses ocasionades per no poder accedir a l’habitatge.

 

Després, estes damnificacions es poden presentar davant el Consorci en el seu servei d’atenció telefònica (91 339 55 00) o a través de la pàgina web. Per a això, cal recopilar les dades de la pòlissa, del prenedor i l’assegurat, així com del risc danyat i el compte bancari en la qual es desitge rebre la indemnització.