La Generalitat destinarà 25,3 milions a les ajudes al lloguer d’habitatges

Compartir:

L'objectiu és facilitar l'accés a un habitatge o habitació en lloguer o cessió d'ús a sectors de població amb escassos mitjans econòmic

El vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, ha presentat la convocatòria per a 2022 i 2023 de les ajudes al lloguer d’habitatges al qual es destinaran un total de 25.339.200 d’euros.

L’objectiu d’aquestes ajudes, que s’emmarquen en el Pla Estatal d’Habitatge 2022-2025, és facilitar l’accés a un habitatge o habitació en lloguer o cessió d’ús a sectors de població amb escassos mitjans econòmics, mitjançant l’atorgament d’ajudes directes.

El vicepresident segon ha destacat la importància d’aquesta nova convocatòria que ofereix a la ciutadania “estabilitat, progressivitat i equitat”. Així mateix ha assegurat que aquestes ajudes “reforcen el dret a l’habitatge i milloren la qualitat de vida de les persones que viuen en règim de lloguer”,alhora que “incideixen en una de les despeses que més preocupa moltes famílies, combatent la seua vulnerabilitat”.

Tres milions de persones dediquen a Espanya més del 30% dels seus ingressos a pagar el lloguer i el 19% dels inquilins destina més de la meitat a aquest mateix fi. És més, l’última enquesta sobre les condicions de vida, publicada per l’INE, assenyala que el percentatge de població en risc de pobresa o exclusió social ha augmentat fins al 26,4% i un 7% es troba en situació de manca material severa.

Unes dades que Illueca ha qualificat de “molt greus”, per la qual cosa ha fet una clara aposta per “polítiques que avancen amb fermesa per a blindar el dret a l’habitatge, que considerem, com hem dit moltes vegades, porta d’entrada de molts altres drets”.

D’altra banda, el responsable d’Habitatge ha anunciat que aquesta convocatòria d’ajudes “presenta novetats per a aconseguir que siguen cada vegada més inclusives i amb determinats canvis demandats per diferents col·lectius”. Un d’aquests canvis és que, com el Bo Jove, les ajudes estan pensades per a dos anys i no per a un sol exercici. És a dir, se subvencionaran els rebuts de lloguer de fins a 24 mensualitats.

Una altra de les novetats és que no se subvencionarà el 50% del rebut a tots els sol·licitants per igual, sense tindre en compte altres variables. Se subvencionarà la meitat del lloguer a persones o unitats de convivència amb ingressos igual o inferiors a 1 Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM). I, progressivament, si es tenen més ingressos, se subvencionarà menys percentatge del lloguer. Amb aquesta nova dinàmica “arribem a més gent abans d’esgotar la línia de pressupost destinada a les ajudes de lloguer”.

Aquesta convocatòria també incorpora una demanda del col·lectiu de persones majors i pensionistes. “Tant les persones que viuen soles amb únicament per prestacions públiques com les persones que viuen acompanyades però on tots els membres de la unitat de convivència tenen més de 65 anys, se’ls subvencionarà la meitat del lloguer”, ha remarcat el vicepresident.

La quantia total màxima de les ajudes per a 2022 i 2023 serà inicialment de 25.339.200 euros, corresponent 9.439.200 euros al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana la quantitat i 15.900.000 euros a la Generalitat.

En la presentació també han intervingut el secretari autonòmic d’Habitatge i Funció Social,  Alejandro Aguilar, i la directora general d’Emergència Residencial, Pura Peris, qui ha explicat els principals requisits per a accedir a aquestes ajudes.

Requisits per a accedir a les ajudes

Es podrà acollir a subvenció el lloguer de l’habitatge o habitació que siga la residència habitual i permanent de la persona o unitat de convivència sol·licitant i que conste en el contracte d’arrendament.

Entre els requisits necessaris està que la suma total de les rendes anuals de les persones convivents siguen iguals o inferiors a 3 vegades l’IPREM. Aquest llindar serà de 4 vegades l’IPREM si es tracta d’una família nombrosa general, persones amb discapacitat o víctimes de terrorisme i de 5 vegades l’IPREM quan es tracte de famílies nombroses de categoria especial o de persones amb discapacitat amb un grau reconegut igual o superior al 33%.

A més dels casos anteriors, per a accedir a aquestes ajudes també es tindrà en compte la situació de grups d’especial atenció com són, entre altres, les persones afectades per procediments de desnonament, execució hipotecària o dació en pagament; famílies monoparentals amb fills sempre que no existisca pensió compensatòria; dones víctimes de violència de gènere; joves extutelats; persones exconvictes; afectades per situacions catastròfiques; unitats en què totes les persones es troben en situació de desocupació i hagen esgotat les prestacions.

Les ajudes es concediran tenint en compte la localitat en què aquest emplaçat l’habitatge i podrà anar des dels 420 als 770 euros mensuals per a lloguer i cessió d’habitatge i dels 175 als 300 euros per a arrendament o cessió d’habitació. En els supòsits de famílies nombroses o de persones amb discapacitat, el límit màxim és de 900 euros.

La Conselleria concedirà les ajudes fins a esgotar l’import màxim disponible per a la convocatòria, encara que es prioritzaran els sol·licitants pertanyents als grups d’especial atenció.

L’ajuda es concediran pel termini de dos anys o vint-i-quatre mensualitats com a màxim que es correspondran amb les mensualitats reportades durant el període comprés entre l’1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2023 o, en tot cas, les que corresponguen a partir de la data de subscripció del contracte.

La sol·licitud es formalitzarà electrònicament mitjançant un formulari disponible en el portal de la Generalitat (consultar ací) o de manera presencial en els serveis territorials. El termini de presentació serà d’un mes a partir de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

EL MÉS LLEGIT

Una dona es ‘casa’ amb un ninot de drap i tenen un fill: ‘Estic molt enamorada’

La dona va celebrar una boda amb 250 convidats i més tard un 'part' a la seua casa amb infermera i metge

Mor un conductor d’autobús atropellat pel seu propi vehicle

La víctima s'ha baixat en detectar una avaria en l'autobús que ha acabat atropellant-li

María del Monte presenta a la seua nóvia durant l’Orgull de Sevilla 2022

"He intentat protegir-la des de fa 23 anys", va declarar la cantant durant el pregó

Tornen a pujar considerablement els morts per coronavirus en la Comunitat

Sanitat ha notificat 20 morts per coronavirus des de l'última actualització, entre els quals cal destacar un jove de 36 anys