Sitval crea dues bosses urgents d’ocupació temporal per a llocs d’inspecció i administració

La Societat Valenciana d’Inspecció Tècnica de Vehícles SA (Sitval), crea dues bosses urgents d’ocupació temporal per a llocs d’inspecció i administració. L’objectiu és atendre les oscil·lacions que deriven de les vacances anuals, la substitució transitòria de persones treballadores amb dret a reserva de lloc de treball, i completar les reduccions de jornada o les hores de representació sindical.


Rebre les notícies de València Diari

Les bases, que s’han publicat en el DOGV, han sigut acordades amb la representació legal dels treballadors i les treballadores de Sitval, i s’ajusten a les previsions legals i normatives aplicables. També han sigut informades favorablement per la Comissió de Seguiment del VI Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat, en la reunió celebrada el passat 19 de juny de 2023.

A través d’aquesta seu electrònica s’informarà sobre la forma, dates i terminis d’admissió de sol·licituds per a participar en el procés selectiu. 

Bases per a la confecció de les bosses

Les contractacions de duració determinada amb les persones que integren les borses d’ocupació temporal tindran com a finalitat atendre les següents necessitats:

a) Les oscil·lacions que deriven de les vacances anuals del personal de Sitval en 2023, perquè generen un desajustament temporal entre l’ocupació estable disponible i el que es requereix després de la recent reversió.

b) La substitució transitòria de persones treballadores amb dret a reserva de lloc de treball i per a completar la jornada reduïda per una altra persona treballadora que s’empare en causes legal o convencionalment establides.

c) La substitució dels representants del personal empleat públic que, per acumulació d’hores de representació sindical, estiguen dispensats d’acudir al seu lloc de treball.

La jornada laboral segons el conveni col·lectiu de Sitval són torns de treball de dilluns a dissabte en torn de demà, vesprada i/o partida.

Últimes notícies

Notícies relacionades

Activar notificacions D'acord No, gràcies